Suomeksi
Pressmeddelande

KT:s delegation: Patienternas liv och hälsa ska garanteras också vid strejk

De strejkvarsel som Tehy och SuPer gav i höst är exceptionella till och med internationellt sett. Aldrig tidigare har man riktat strejker mot intensivvårdsavdelningar och dessutom vägrat utföra skyddsarbete. KT:s delegation kräver hjälp av regeringen och patientsäkerhetslagen för att människoliv ska kunna sparas.

Tiputuslaite sairaalan osastolla. Kuva: Pixhill.

Patienternas säkerhet ska prioriteras även under konfliktåtgärder. Det kräver Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, vars delegation med ansvar för beslutsfattandet sammanträdde på torsdag. 

Enligt KT är de strejker som vårdarfacken varslat om i höst helt exceptionella. Aldrig tidigare har strejker inom social- och hälsovårdssektorn riktat sig mot enheter som är kritiska med tanke på medborgarnas liv och hälsa och dessutom så att skyddsarbete helt har förvägrats. Man känner inte till motsvarande exempel ens från utlandet.

Med skyddsarbete avses arbete som utförs under en strejk för att trygga medborgarnas liv och hälsa eller egendom. Under tidigare strejker har man kommit överens om skyddsarbetet lokalt på arbetsplatserna. Nu har Tehy och SuPer meddelat att för deras del utförs inget skyddsarbete alls.

KT:s delegation anser att det är absolut nödvändigt att det stiftas en lag om patientsäkerhet i Finland för att människoliv ska kunna sparas.

– Arbetsgivarnas medel för att garantera patienternas säkerhet är annars knappa. Även fackorganisationerna måste bära sitt ansvar om människor börjar dö, betonar Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation.

– Fackorganisationernas agerande är hänsynslöst. På intensivvårdsavdelningarna är patienterna i omedelbar livsfara och kan inte garanteras vård. Inom hemvården blir de äldre ensamma utan mat och mediciner, säger Markku Jalonen, verkställande direktör för KT.

Avtalet för kommunsektorn ger redan vårdarna hundratals euro

KT återupptog förhandlingarna med Tehy och SuPer i augusti, efter sommaruppehållet. Efter bara några få möten skapade organisationerna kris i förhandlingarna genom strejkvarsel, vilket resulterat i att medlingen i arbetstvisten nu pågår under riksförlikningsmannens ledning.

Inom kommunsektorn nåddes i våras ett treårigt arbets- och tjänstekollektivavtal, som också medför betydande löneförhöjningar för vårdpersonalen. Avtalet höjer vårdarnas löner med i snitt cirka 10 procent under tre års tid. Lönen för en enskild vårdare stiger i snitt med över 300 euro i månaden. 

Dessutom höjer löneharmoniseringen i samband med välfärdsområdesreformen vårdarnas löner med i snitt cirka 6 procent. Detta ökar vårdarnas lön med i snitt cirka 200 euro i månaden. 

– Dessa löneökningar på hundratals euro har inte varit tillräckliga för organisationernas ledning, och därför hotar man nu att stänga intensivvårdsavdelningar, säger Kirsi-Marja Lievonen.

Fakta:Tre strejkhot mot intensivvårdsavdelningar

  • Vårdsektorns fackorganisationer har varslat om strejker som infaller i september och som riktar sig mot tre intensivvårdsavdelningar vid universitets- eller centralsjukhusen samt tillsynsenheterna i Åbo, Uleåborg och Tavastehus.
  • Dessutom har man varslat om två strejker som riktar sig mot hemvården för äldre i vissa områden i Helsingfors och Uleåborg.
  • Strejkerna effektiviseras genom ett externt och internt ansöknings- och överföringsförbud. Tehys och SuPers medlemmar får inte ens inom samma arbetsplats övergå till arbete vid avdelningar som berörs av strejkerna.
  • På KT:s begäran har riksförlikningsmannen hittills föreslagit senareläggning av tre strejkerna. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har senarelagt strejkerna i Egentliga Tavastland, Åbo och Helsingfors med två veckor. Den första, strejken i Egentliga Tavastland, kan börja tidigast 16.9.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen. ordförande för KT:s delegation
tfn 040 570 5593
kirsi-marja.lievonen(at)vantaa.fi

Markku Jalonen, verkställande direktör för KT
tfn 040 547 7710
markku.jalonen(at)kt.fi

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT