Suomeksi

KT Företag betjänar företagen inom kommunerna och välfärdsområdena

Visste du att även företag som ägs av kommuner och välfärdsområden kan ansluta sig till KT?

Henkilöt kättelemässä tapaamisessa.

Bli medlem i KT!

Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna är lagstadgade medlemssamfund i KT. Nu kan också aktiebolag, andelslag och stiftelser som ägs av dem ansluta sig som medlemmar.

Ett villkor för medlemskap i KT är bestämmanderätten i företaget. Villkoret uppfylls när en eller flera av KT:s lagstadgade medlemmars ägarandel i företaget är över 50 procent. Medlemskap söks genom att fylla i medlemsansökan i tjänsten KT Linja. Medlemsavgiften är konkurrenskraftig och beror på företagets storlek. 

Bli företagsmedlem i KT: 

Varför lönar det sig för ett företag att bli medlem i KT?

KT förhandlar fram riksomfattande kollektivavtal och utvecklar arbetslivet. Vi är också en central arbetsmarknadsorganisation som representerar arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet.

Som medlemmar i KT tillämpar företagen inom social- och hälsovården kollektivavtalen för välfärdsområdena, inom andra branscher Avainta rf:s avtal fram till utgången av deras avtalsperiod. 

Vi erbjuder våra företagsmedlemmar högklassig rådgivning, utbildning och påverkansarbete på centralorganisationsnivå. Via oss kan företagen delta där spelreglerna på arbetsmarknaden faktiskt bestäms.

Som medlem i KT får företaget till exempel: 

 • rådgivning och juridisk hjälp i anställningsfrågor
 • möjlighet att påverka förhandlingsmålen och den riksomfattande intressebevakningen
 • tillgång till oftast avgiftsfria KT-utbildningar 
 • färsk forskningsdata från branschen 
 • information om kostnadseffekterna av avtalsändringar - KT har Finlands bästa kunnande inom kostnadsberäkning
 • stöd för bolagisering och överlåtelse av rörelse
 • tillgång till omfattande arbetslivsutvecklingsverksamhet och nätverk
 • sakkunnig kommunikation och material som stöd för arbetsgivarverksamheten
 • tillgång till tjänsten KT Linja-extranet
 • tidningen KT-lehti som utkommer sex gånger om året 
 • rimlig medlemsavgift

Kontakta oss om du vill veta mer!

I frågor som gäller medlemskap, kontakta yritykset[a]kt.fi

Om ditt ärende gäller specifikt 

 • ett kollektivavtal för social- och hälsovården (SH-avtalet, läkarnas tjänste- och arbetskollektivavtal LÄKTA, det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn VÄLKA), kontakta soteyritykset[a]kt.fi 
 • ett kollektivavtal för undervisningssektorn (kollektivavtal för AVAINTES, AVAINOTES), ta kontakt med opetusyritykset[a]kt.fi 
 • ett kollektivavtal för andra servicesektorer (kollektivavtal för AVAINTES), kontakta palveluyritykset[a]kt.fi  

‌När kan ett företag ansluta sig till KT?

Enligt lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) kan följande företag vara medlemssamfund i KT:

 1. aktiebolag vars samtliga aktier ägs av lagstadgade medlemssamfund i KT (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) eller av ett aktiebolag som anslutit sig som medlemssamfund
   
 2. andelslag där endast lagstadgade medlemssamfund (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) är medlemmar
   
 3. sådana aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera lagstadgade medlemssamfund (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och med hjälp av vilka det produceras tjänster som förutsätts för skötseln av kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter samt funktioner som direkt betjänar dessa
   
 4. sådana aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera lagstadgade medlemssamfund (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett av dessa medlemssamfund.

KT Företag

E-post:
yritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om medlemskap.

Kollektivavtal för social- och hälsovårdssektorn

E-post:
soteyritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om SH-avtalet, tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA).

Kollektivavtal för undervisningssektorn

E-post:
opetusyritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om kollektivavtal för undervisningssektorn (kollektivavtal för AVAINTA och AVAINOTES).

Kollektivavtal för andra servicesektorer

E-post:
palveluyritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om kollektivavtal för andra servicesektorer (AVAINTES).

Anniina Tuomi

sakkunnig, kundrelationer och utveckling
Telefon:
+358 9 771 2039
Mobiltelefon:
+358 50 405 9989
E-post:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mervi Petäsnoro

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2103
Mobiltelefon:
+358 50 301 8930
E-post:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mimosa Lith

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2044
Mobiltelefon:
+358 40 358 6225
E-post:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hanne Ojanperä

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2283
Mobiltelefon:
+358 50 526 6182
E-post:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT