Suomeksi

KT Företag betjänar företag inom den offentliga sektorn

Visste du att även företag som ägs av kommuner och välfärdsområden kan ansluta sig till KT?

Kuntien ja hyvinvointialueiden omat yritykset voivat liittyä KT:n jäseniksi.

Då ett företag som ägs av en kommun eller ett välfärdsområde blir företagsmedlem i KT, omfattas det av samma intressebevakning för arbetsgivare som kommunen och välfärdsområdet.

Företaget får tillgång till KT:s mångsidiga tjänster, expertis inom arbetsrätt och riksomfattande intressebevakning.

Vår medlemsavgift är konkurrenskraftig.

Tjänster för kommunernas och välfärdsområdenas företag

Vid KT arbetar över 60 arbetsmarknadsjurister och sakkunniga med att erbjuda företag högklassig rådgivning, utbildning och påverkansarbete på centralorganisationsnivå. Vi har specialiserat oss på frågor som gäller den offentliga sektorn. Via oss kan företagen delta där spelreglerna på arbetsmarknaden verkligen fastställs.

Om ditt företag för närvarande är medlem i Avainta, kontakta då Avainta, eftersom de bäst kan ge råd om vad som lönar sig för ditt företag.

Företagsmedlemskapet i KT är det mest tillförlitliga och ansvarsfulla valet.

Bli företagsmedlem i KT

KT:s företagstjänster baserar sig på lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare.

Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna är enligt lagen medlemssamfund i KT.

Även företag, andelslag och stiftelser är välkomna som medlemssamfund i KT, om de uppfyller villkoren för medlemskap i lagen.

Kontakta oss om du vill veta mer om medlemskapet!


‌När kan ett företag ansluta sig till KT?

Enligt lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) kan följande företag vara medlemssamfund i KT:

  1. aktiebolag vars samtliga aktier ägs av lagstadgade medlemssamfund i KT (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) eller av ett aktiebolag som anslutit sig som medlemssamfund
     
  2. andelslag där endast lagstadgade medlemssamfund (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) är medlemmar
     
  3. sådana aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera lagstadgade medlemssamfund (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och med hjälp av vilka det produceras tjänster som förutsätts för skötseln av kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter samt funktioner som direkt betjänar dessa
     
  4. sådana aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera lagstadgade medlemssamfund (kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar) har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett av dessa medlemssamfund.

Ville Rautio

projektplanerare
Telefon:
+358 9 771 2724
Mobiltelefon:
+358 50 473 0724
E-post:
Ville.Rautio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

KT Företag

E-post:
yritykset@kt.fi