På svenska

Neuvottelukierros 2022

Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28.2.2022. asti. Neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista alkavat tiistaina 11. tammikuuta. Sopimusratkaisu neuvotellaan kuudelle sopimusalalle, jotka koskevat noin 425 000 palkansaajaa.

Kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on uudistunut viime neuvottelukierroksesta ja neuvotteluja käydään aiemman viiden sijasta kuudella suurella sopimusalalla.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä johtaa neuvottelutoimintaa, mutta lisäksi neuvotellaan lukuisissa eri alaryhmissä. Näissä ryhmissä ovat edustettuina KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelijat.

Ajankohtaista neuvotteluissa

(24.1.2022) KT tavoittelee vähintään kahden vuoden sopimuskautta

Kunta-alan sopijaosapuolet jatkoivat neuvotteluita pääneuvotteluryhmässä maanantaina 24. tammikuuta. Neuvottelujen kohteena olivat osapuolten esittämät alustavat tavoitteet.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tavoittelee vähintään kahden vuoden sopimuskautta.

– Historialliset rakenneuudistukset ja hyvinvointialueiden muodostaminen edellyttävät työrauhaa, ennustettavuutta ja vakautta, korostaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Palkankorotukset tulee mitoittaa hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kestävälle pohjalle.

KT:n tavoitteena on kehittää nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia, jotta ne tukisivat palveluiden tuottamista entistä tuloksellisemmin. Alustavaa työtä on tehty sopimuskaudelle 2020–2021 asetetuissa sopimusalakohtaisissa työryhmissä.

– Tällä kierroksella tavoitteenamme on muun muassa uudistaa palkkaus- ja työaikajärjestelmiä.

Toimintaympäristön muutokset tuovat myös asioita neuvottelupöytään.

– Elokuun alussa tulee voimaan perhevapaauudistuslainsäädäntö. Sen toteuttaminen kustannusneutraalisti on tärkeää, kertoo Jalonen.

– Työolojen ja työhyvinvoinnin kehittämisen jatkosta sopiminen on KT:n tavoitteiden keskiössä, korostaa Jalonen.

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 7. helmikuuta.

(11.1.2022) Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät

Kunta-alan työmarkkinaneuvottelut aloitettiin KT:n ja pääsopijajärjestöjen pääneuvotteluryhmässä 11. tammikuuta. Tapaamisessa käsiteltiin neuvottelujen käytännön toteuttamista korona-aikana, neuvotteluaikatauluja, neuvotteluryhmiä sekä keskusteltiin yleisesti sopimustavoitteista.

Suomen suurimman työmarkkinatoimialan sopimusalakohtaisten ja muiden neuvotteluryhmien lukumäärä on tässä vaiheessa yli kaksikymmentä. Neuvottelut toteutetaan huonontuneen koronatilanteen vuoksi nyt pääosin etäkokouksina.

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 24.1. klo 13.