Suomeksi
Pressmeddelande

KT:s delegation godkände förlikningsförslaget

Förlikningsförslaget ger äntligen en omfattande arbetsfred efter exceptionellt svåra arbetsmarknadsförhandlingar.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara sekä KT:n Tehyn ja SuPerin neuvottelijat sovittelussa valtakunnansovittelijan toimistossa. Kuva: Vesa Moilanen/STT - Lehtikuva.

xKommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s delegation har 3.10.2022 godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag i arbetstvisten mellan KT och Sote rf.

Arbetsmarknadsförhandlingarna har varit exceptionellt svåra.

– Det är viktigt att avtalsparterna till slut kunde nå en lösning hos riksförlikningsmannen.  Det som talade för godkännandet var framför allt den långa arbetsfreden och lösningen av den allvarliga arbetsmarknadskrisen, berättar Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation.

– Överenskommelsen tryggar en omfattande arbetsfred och välfärdstjänsterna för medborgarna i tre år. Arbetstvisterna och förberedelserna för nya åtgärder upphör omedelbart, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Det förlikningsförslag som godkändes nu och den avtalslösning inom kommunsektorn som godkändes tidigare i somras höjer inkomsterna för den personal som omfattas av SH-avtalet med uppskattningsvis minst 13 procent under avtalsperioden 2022–2025. 

Lösningen var samordningen av lönerna

Enligt det godkända förlikningsförslaget godkänner Sote rf arbetsmarknadsuppgörelsen inom kommunsektorn från juni i sin helhet. Dessutom kom man överens om hur lönerna för de arbetstagare som omfattas av SH-avtalet ska samordnas inom de nya välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

Lagstiftningen förutsätter att lönerna i välfärdsområdena samordnas i vilket fall som helst, och det medför kostnader för arbetsgivarna.

KT har uppskattat att kostnaderna för samordningen av lönerna enligt SH-avtalet uppgår till i genomsnitt 6 procent av lönesumman enligt SH-avtalet i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. I kostnaderna ingår också kostnader för reformen av lönesystemet.

– Nu kom man överens om hur och enligt vilken tidtabell bland annat den lagstadgade samordningen av lönerna ska genomföras i välfärdsområdena för SH-avtalets del, säger Markku Jalonen.

Godkännandet av förlikningsförslaget säkerställer att de nya välfärdsområdena kan inleda verksamheten på ett kontrollerat sätt också med tanke på personalöverföringarna.

– När de riksomfattande ramarna är klara kan välfärdsområdena gå vidare med utarbetandet av lokala spelregler. Man kan nu förbereda den lokala avtalsverksamheten med alla yrkesgrupper. Det är utmärkt, fastän det blir bråttom, säger förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.

Förhållandena på arbetsplatsen utvecklas i samverkan

Som en del av förlikningen kom man också överens om en engångsersättning till vissa yrkespersoner som vårdat coronapatienter. Engångsersättningen på 600 euro betalas till anställda som omfattas av SH-avtalet ifall de arbetat i vissa uppgifter inom social- och hälsovården med vården av coronapatienter i undantagsförhållandena under beredskapslagen.

I överenskommelsen ingick också att man tillsammans systematiskt följer upp vårdarnas och chefernas arbetsförhållanden och arbetsförmåga. Uppföljningen ska enligt överenskommelsen pågå åren 2022–2025.
Dessutom får de som enligt SH-avtalet har allmän arbetstid möjlighet att äta under arbetsskiftet under arbetstid. Tidigare har detta gällt endast dem som har periodarbetstid.

Det separatavtal om tillämpningen av tjänste- och arbetskollektivavtalen i kommunsektorn som ingick i förlikningsförslaget gäller 1.5.2022–30.4.2025. SH-avtalet omfattar cirka 180 000 anställda, och arbetskraftskostnaderna för dem uppgår till cirka 8,6 miljarder euro per år.

Bilaga. Förhöjningarna i SH-avtalet 2022–2027, procent

 

År 2022

År 2023

År 2024

Avtals-perioden totalt

År 2025

År 2026

År 2027

Samman-
lagt

Almänna avtalsuppgörelsen
2022–2024

2,5

1,9*

1,9*

 

**

**

**

 

Utvecklingsprogram
2022–2027

 

1,2

1,0

 

0,8

0,8

1,2

 

Samordning av lönerna
2023–2025

 

1,5

2,5

 

2,0

   

 

Sammanlagt

2,5

4,6

5,4

13,00

2,8

0,8

1,2

18,50

*) Förhöjningar minst. Löneförhöjningarna för vissa avtal inom den privata sektorn kan höja procenten, den s.k. stupstocken.
**) Uppgörelserna under följande avtalsperioder.
OBS! Engångsersättningen har inte beaktats i tabellen.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593

Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, tfn 050 357 4233

Mika Juutinen, utredningschef, tfn 050 502 0300

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT