Suomeksi
Pressmeddelande

Löneutvecklingsprogram stöder lokala avtal

Avtalsuppgörelsen för kommunsektorn 2022–2025, som godkändes den 8 juni, baserar sig på förlikningsnämndens förlikningsförslag som godkändes av KT, FOSU och JAU tidigare i maj. I uppgörelsen ingår ett särskilt program för utveckling av lönesystemen i kommun- och välfärdssektorn. De avtalsenliga förhöjningarna i det femåriga programmet är i genomsnitt en procent per år.

Utvecklingsprogrammet har som mål att genom nya lönesystem förbättra arbetsplatsernas konkurrenskraft, tillgången till arbetskraft, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen i kommun- och välfärdssektorn. 

Programmet genomförs till största delen genom lokala avtal och lokala justeringspotter. 

– Utvecklingsprogrammet kommer i betydande grad att utvidga tillämpningen av lokala avtal i kommun- och välfärdssektorn jämfört med till exempel privata sektorn. Arbetsgivarna beslutar i sista hand hur de lokala lönehöjningarna fördelas. Lönehöjningarna kan användas till att förbättra personaltillgången hos enskilda arbetsgivare, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

I övrigt har nivån på lönehöjningarna i kommun- och välfärdssektorn genom kollektivavtalen för första gången bundits till den allmänna linje som bestämts av exportindustrin. Arbetsfreden i kommun- och välfärdssektorn gäller nu tre år. Inom privata sektorn gäller arbetsfreden i ett år, och vissa kollektivavtal löper ut redan i höst. 

– Under våren har vi sökt en lösning på den exceptionellt svåra arbetskonflikten under ledning av såväl riksförlikningsmannen som förlikningsnämnden.  Vi lyckades nå ett förhandlingsresultat genom ett avtal med FOSU och JAU utgående från förlikningsnämndens förlikningsförslag. I det här läget var det viktigt att få till stånd en treårig arbetsfred för kommun- och välfärdssektorn, så att medborgarnas välfärdstjänster kan tryggas, säger Jalonen.

KT, FOSU och JAU kom överens om ömsesidiga villkor 

Som en del av uppgörelsen kom KT, FOSU och JAU också överens om ömsesidiga spelregler inför situationen då en uppgörelse om avtalen för kommun- och välfärdssektorn nås med Sote rf. 

– Avtalsparterna vill hålla fast vid det avtal som nu ingåtts, betonar förhandlingschef Henrika Nybondas–Kangas. 

Enligt protokollet innebär en uppgörelse med Sote rf en förhandlingsskyldighet också gentemot de övriga avtalsparterna. Om parterna inte når samförstånd, avgörs frågan i en skiljenämnd under ledning av riksförlikningsmannen. Om nämnden inte får till stånd en lösning, kan kollektivavtalen sägas upp, men avtalet upphör då först efter 12 månader. 

Protokollet över parternas överenskommelse finns i bilagan.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT