Suomeksi
Pressmeddelande

KT godkände förlikningsförslaget för samhällsfredens skull

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s delegation har efter en lång diskussion och helhetsbedömning godkänt förlikningsförslaget från förlikningsnämnden för kommunsektorn. En flerårig avtalsperiod behövs med tanke på förändringarna i omvärlden och stabiliteten i samhället.

Pääneuvottelijat Kuntatalon neuvotteluhuoneessa neuvottelukierroksella 2022. Kuva: STT – Lehtikuva, Markku Ulander.
Kuva/foto: STT – Lehtikuva, Markku Ulander.

KT:s delegation anser det vara viktigt att få till stånd arbetsfred i kommunsektorn och de kommande välfärdsområdena i en tid då samhällsfreden fått allt större betydelse. Den föreslagna avtalsperioden skulle dessutom garantera att välfärdsområdena kunde inleda verksamheten på ett kontrollerat sätt också med tanke på personalöverföringarna.

– Den långvariga arbetsfreden och stabiliteten fick KT att godkänna förslaget, trots att det inte helt överensstämmer med KT:s mål. Delegationen är orolig för samhällsekonomin, beskattningen samt kommunernas och välfärdsområdenas finansieringsmöjligheter nästa år, säger Kirsi-Marja Leivonen, ordförande för KT:s delegation.

– Avtalet skulle trygga arbetsfreden och välfärdstjänsterna för medborgarna under tre år. Förlikningsförslaget är dyrt, men för samhällsfredens skull är vi som arbetsgivare beredda att agera ansvarsfullt, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Lönesystemen utvecklas genom ett långt program även lokalt

I förlikningsförslaget ingår en treårig avtalsperiod för åren 2022–2025 med ändringar i kollektivavtalen och löneförhöjningar. I förslaget ingår också ett femårigt program för utveckling av lönesystemet 2023–2027.

Under den treåriga avtalsperioden skulle arbetskraftskostnaderna öka med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. År 2022 ökar kostnaderna med i genomsnitt 1,76 procent, dvs. cirka 393 miljoner euro. År 2023 är kostnadsökningen i genomsnitt 3,05 procent (cirka 692 miljoner euro) och år 2024 i genomsnitt 3,11 procent (cirka 727 miljoner euro).

Det program för utveckling av lönesystemen som förlikningsnämnden föreslagit har som mål att göra arbetsplatserna inom kommun- och välfärdssektorn mer konkurrenskraftiga samt förbättra tillgången till personal, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen.

– Det är nödvändigt att utvecklingsprogrammet baserar sig på lokala potter. Genom potterna kan man främja resultaten och tillgången till arbetskraft samt rätta till missförhållanden i lönerna och förnya lönesystemen, säger Markku Jalonen.

KT har föreslagit ett mångsidigt utbud av metoder för att förbättra tillgången till personal utöver löneåtgärder.

Sote rf fortsätter agera ansvarslöst

Alla andra parter godkände förlikningsförslaget, men SOTE rf gick inte med på en kompromiss.

– Även social- och hälsovårdssektorn hade förtjänat arbetsfred. Både de anställda och medborgarna får nu lida för beslutet. Löneharmoniseringen kommer i vilket fall som helst att ge vårdpersonalen extra lönehöjningar, säger Kirsi-Marja Lievonen.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT