Statistik och publikationer

KT:s statistik och undersökningar för intressebevakningens stöd

För KT Kommunarbetsgivarnas arbetsgivarintressebevakning behövs statistiska uppgifter om personal och arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn. Förhoppningen är att dessa uppgifter också ska stödja kommunernas och samkommunernas egen statistikproduktion och personalrapportering.​

Källor är lönestatistiken för den kommunala sektorn som Statistikcentralen samlar in och som uppdateras en gång om året.

Därutöver används uppgifter ur KT Kommunarbetsgivarnas egna enkäter.