Suomeksi

KT:s statistik och undersökningar för arbetsgivarnas stöd

För KT:s arbetsgivarintressebevakning behövs statistiska uppgifter om personal och arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn. Förhoppningen är att dessa uppgifter också ska stödja kommunernas och samkommunernas egen statistikproduktion och personalrapportering.​ Källor är lönestatistiken för den kommunala sektorn som Statistikcentralen samlar in. Därutöver används uppgifter ur KT:s egna enkäter.