Suomeksi

KT:s statistik och undersökningar för arbetsgivarnas stöd

För KT:s intressebevakning behövs statistiska uppgifter om personal och arbetskraftskostnader. Dessa uppgifter stödjer också arbetsgivarnas egen statistikproduktion och personalrapportering.​ Källor är lönestatistiken som Statistikcentralen samlar in. Därutöver används uppgifter ur KT:s egna enkäter.

Riktade löneförhöjningar kan lindra bristen på arbetskraft

(2.6.2023) De potter som avtalas lokalt ger arbetsgivarna inom kommun- och välfärdssektorn möjligheter att rikta löneförhöjningar i synnerhet till uppgifter som kräver kunnig personal, skriver Juho Ruskoaho ja Henrika Nybondas-Kangas i KT:s blogg.

Utöver kollektivavtalen ger vi ut handböcker för arbetsgivarna. Vissa av dem finns också i pdf-format på vår webbplats.

Mer om statistik i KT-lehti

Tidningen KT-lehti erbjuder bakgrundsinformation om och djupare analyser av statistiken för kommun- och välfärdssektorn. Du kan läsa statistikartiklarna på tidningens webbplats.