Lönestatistik

Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2015, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 112 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2015.

I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för nästan 1 600 yrkesbeteckningar. 

Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.