Lönestatistik

Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2019, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 315 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2019.

I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för nästan 1 500 yrkesbeteckningar. 

Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.

Den informationskälla som använts är kommunernas och samkommunernas löneuppgifter från oktober 2019 insamlade av Statistikcentralen.

I antalet ingår alla månadsavlönade löntagare, såväl heltidsanställda som deltidsanställda. Statistiken över inkomstuppgifter inkluderar heltidsanställda med full lön för hela månaden. Bland yrkesbeteckningarna finns inte sådana yrkesbeteckningar som innehas av färre än 10 personer.

Uppgifterna är från oktober 2019 och innehåller inte löneförhöjningar som gjorts efter det.