Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) gäller 1.9.2021–28.2.2022. I avtalsperioden ingår inga löneförhöjningar. Cirka 180 000 anställda överförs till SH-avtalet från AKTA.

Asiakkaat terveys- ja sosiaalikeskuksen infossa. Kuva: Eeva Anundi.

Närmare information och anvisningar om SH-avtalets ikraftträdelse 1.9.2021 har getts i KT:s cirkulär 6/2021.

 
SH-avtalet som träder i kraft 1.9.2021 publiceras bara på webben.

 

Ytterligare information

Palvelusähköposti-ls

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi