Suomeksi
Pärmen på SH-avtalet 2022-2025.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet)

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) 2022–2025 gäller 1.5.2022–30.4.2025. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 17/2022.

SH-avtalet 2022–2025

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal 2022–2025 gäller 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden höjs lönerna genom allmänna förhöjningar och lokala justeringspotter.

Avtalshöjningar år 2022

Lönerna höjs genom en allmän förhöjning 1.6.2022. En centraliserad justeringspott fördelas 1.10.2022.

Avtalshöjningar år 2023

Lönerna höjs genom en allmän förhöjning 1.6.2023. Också en lokal justeringspott fördelas 1.6.2023.

Avtalshöjningar år 2024

Lönerna höjs genom en allmän förhöjning 1.6.2024. Också en lokal justeringspott fördelas 1.6.2024.

Familjeledighetsreformen

De ändringar som familjeledighetsreformen föranlett i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn gäller också dem som omfattas av SH-avtalet.

Arbetsgrupper under avtalsperioden

Som avtalsgrupper verkar en permanent SH-grupp samt en löne- och en arbetstidsgrupp.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi