Suomeksi

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) gäller 1.9.2021–28.2.2022. Avtalet har publicerats endast på nätet.

SH-avtalet 2021

 I avtalsperioden ingår inga löneförhöjningar. Cirka 180 000 anställda överförs till SH-avtalet från AKTA.

Närmare information och anvisningar om SH-avtalets ikraftträdelse 1.9.2021 har getts i KT:s cirkulär 6/2021.

 
SH-avtalet som träder i kraft 1.9.2021 publiceras bara på webben.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi