Suomeksi
Pressmeddelande

KT påskyndar stiftandet av patientsäkerhetslagen

Vårdsektorns fackorganisationer Tehy och SuPer varslade på fredagen om utvidgade konfliktåtgärder. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att det är fullständigt oacceptabelt att organisationerna är beredda att äventyra människoliv på grund av löneförhandlingar.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att de anmälda åtgärderna är helt omoraliska både mot patienterna på intensivvårdsavdelningen och mot deras närstående.

– Vi är besvikna, även om vi inte är förvånade över att konfliktåtgärderna fortsätter att utvidgas. Organisationerna har valt det grövsta av vapen, att lamslå verksamheten vid intensivvårdsavdelningarna. De strejker man varslat om riktas mot just de patienter vars liv är i omedelbar fara, säger Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef vid KT.

– Om organisationernas åtgärder tar sig dessa uttryck, är det absolut nödvändigt att det stiftas en lag om patientsäkerhet i Finland. Organisationerna verkar inte bry sig alls om medborgarnas liv och hälsa, säger Markku Jalonen, verkställande direktör för KT.

De konfliktåtgärder som Tehy och SuPer varslade om på torsdagen avbröt förhandlingarna med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Riksförlikningsmannen har kallat parterna till förlikningsförhandlingar på söndag 21.8 denna vecka.

Förlikningsförslaget för kommunsektorn skulle ge vårdarna kännbara löneförhöjningar

Det förlikningsförslag som kommunsektorn nådde i juni erbjöd också medlemmarna i Tehy och SuPer exceptionellt stora löneförhöjningar, men trots detta godkändes det inte av organisationerna. Enligt KT skulle den modell med fyra löneförhöjningar som skapas för social- och hälsovårdssektorn ha varit tillräcklig i detta ekonomiska läge. 

Enligt den överenskommelse som kommunsektorn nådde i juni, får arbetstagarna löneförhöjningar som uppgår till minst den allmänna linjen och därtill ett femårigt löneprogram som förbättrar tillgången till personal. Programmet höjer lönerna inom kommun- och välfärdssektorn med cirka en procent över den allmänna höjningslinjen. 

De kommun- och samkommunsspecifika tilläggen korrigerar å sin sida lokala missförhållanden i lönesättningen. Därtill höjer löneharmoniseringen inom de nya välfärdsområdena avsevärt vårdpersonalens allmänna inkomstnivå.

KT, FOSU rf och JAU rf godtog i juni en treårig avtalsuppgörelse som baserar sig på förlikningsnämndens förlikningsförslag. KT håller fast vid den överenskomna avtalsuppgörelsen.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT