Suomeksi
Nyhet

Arbetsministern tillsatte en förlikningsnämnd

Arbetsminister Tuula Haatainen har den 8 april på framställning av riksförlikningsmannen tillsatt en förlikningsnämnd att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn.

Kokouksen osallistujat ovat kokoontuneet neuvottelupöydän ympärille, jolla on kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Kuva: Eeva Anundi.

Understatssekreterare Elina Pylkkänen har utnämnts till ordförande och arbetslivsprofessor Martti Hetemäki till vice ordförande för förlikningsnämnden.

Ledamöter av nämnden är budgetrådet Tanja Rantanen, juris kandidat Jukka Kauppala, juris kandidat Leila Kostiainen, ledande förhandlingschef (pensionerad) Jouko Launonen, vicehäradshövding Jouni Ekuri, politices magister Tapani Tölli och stadsdirektör Ritva Viljanen.

När kan en förlikningsnämnd tillsättas?

En förlikningsnämnd kan enligt lagen om medling i arbetstvister tillsättas för en viss medlingsuppgift. Riksförlikningsmannen eller den förlikningsman som sköter arbetstvisten kan göra en framställning till Arbets- och näringsministeriet om tillsättande av en förlikningsnämnd.

Arbets- och näringsministeriet förordnar förlikningsnämndens ordförande och övriga ledamöter. Riksförlikningsmannen ska ge förlikningsnämnden den hjälp den behöver för att sköta medlingsuppdraget.

En kollegial förlikningsnämnd kan tillsättas när den vanliga medlingen inte har uppnått resultat och det är samhälleligt viktigt att ärendet avgörs.