Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA som omfattar konkurrensavtalet träder i kraft den 1 februari 2017. Avtalsperioden löper ut 31.1.2018. Under avtalsperioden höjs inte lönerna.

Arbetstiden förlängs

De ordinarie arbetstiderna ändras i början av februari 2017. Arbetstiderna förlängs i enlighet med konkurrenskraftsavtalet i medeltal med 24 timmar per år utan att lönenivån förändras.

De nya arbetstidsbestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2017. De nya ordinarie arbetstiderna gäller byråarbetstiden, den allmänna arbetstiden, periodarbetstiden och den så kallade 37 timmars arbetstiden (arbetstid enligt AKTA § 10).

De ordinarie arbetstiderna ökar med 30 minuter/vecka. I samband med förändringen har också söckenhelgsförkortningens längd i de olika arbetstidsformerna ändrats på följande sätt:

Allmän arbetstid

 • Den ordinarie arbetstiden är 38 timmar 45 minuter/vecka.
 • Söckenhelgsförkortningen är 7 timmar 45 minuter.
 • Övertidsgränsen är 38 timmar 45 minuter/vecka.

Byråarbetstid

 • Den ordinarie arbetstiden är 36 timmar 45 minuter/vecka.
 • Söckenhelgsförkortningen är 7 timmar 21 minuter.
 • Övertidsgränsen är 38 timmar 45 minuter.

Periodarbetstid

 • Den ordinarie arbetstiden är 77 timmar 30 minuter per två veckor, 116 timmar 15 minuter per tre veckor och 155 timmar per fyra veckor.
 • Söckenhelgsförkortningen är 7 timmar 45 minuter.
 • Övertidsgränsen är 38 timmar 45 minuter i veckan (avbrottet känt i förväg).

Arbetstiden enligt AKTA § 10

 • Den ordinarie arbetstiden är 37 timmar 30 minuter/vecka.
 • Söckenhelgsförkortningen är 7 timmar 30 minuter.
 • Övertidsgränsen är 38 timmar 45 minuter.

Dessutom kan arbetstiden förlängas på alternativa sätt som det finns exempel på i KT:s cirkulär 4/2016.

Familjedagvårdarnas söckenhelgsförkortning ändras

Förlängningen av familjedagvårdarnas arbetstid i enlighet med konkurrenskraftsavtalet har genomförts genom att söckenhelgförkortningens längd förkortats. Sättet avviker från de andra arbetstidsformerna inom AKTA eftersom familjedagvårdarnas ordinarie arbetstid redan är den maximala enligt arbetstidslagen, dvs. 40 timmar i veckan.

Under en full arbetsperiod är söckenhelgsförkortningens längd för familjedagvårdare 5 timmar 20 minuter av den ordinarie arbetstiden. Under en avbruten arbetstidsperiod höjs däremot övertidsgränsen med 2 timmar 40 minuter för varje söckenhelg som infaller under perioden.

Lantbruksavbytare

Lantbruksavbytarnas arbetstid förlängs i enlighet med konkurrenskraftsavtalet med 30 minuter/vecka.

Enligt AKTA 2017 bilaga 13 är lantbruksavbytarnas

 • ordinarie arbetstid 38 timmar 45 minuter per vecka, 77 timmar 30 minuter per två veckor och 155 timmar per fyra veckor
 • söckenhelgsförkortning 7 timmar 45 minuter
 • övertidsgräns 38 timmar 45 minuter i veckan.

Semesterpenningen minskas

Ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har ingåtts för minskningen av semesterpenningen. Avtalet iakttas när semesterpenningen fastställs för år 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019. Avtalet ska iakttas inom alla avtalsområden. Anvisningarna finns i KT:s cirkulär 4/2016.

Arbetstidsbank och lokala avtal

I arbetstidskapitlet i AKTA 2017 har det införts en bestämmelse om en arbetstidsbank (AKTA kapitel III § 32).

I avtalsuppgörelsen för UKTA ingår också gemensamma anvisningar om lokala avtal som gäller alla avtalsområden. Anvisningarna finns i KT:s cirkulär.