Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare LÄKTA

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA 2018–2019) gäller 1.2.2018–31.3.2020. Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar och en lokal resultatbaserad engångspott. Potternas storlek varierar mellan olika läkargrupper.

Lääkärisopimus

De allmänna förhöjningarna och den resultatbaserade engångspotten

Lönerna höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning på 2,55 procent för läkare och tandläkare vid hälsocentraler, 1,2 procent för sjukhusläkare och sjukhustandläkare samt 1,3 procent för veterinärer.

Den andra allmänna förhöjningen under avtalsperioden betalas 1.4.2019. Potten är 2,1 procent för läkare och tandläkare vid hälsocentraler, 1,0 procent för sjukhusläkare och sjukhustandläkare samt 1,0 procent för veterinärer.

Inom alla bilagor i LÄKTA betalas dessutom 1.1.2019 en lokal justeringspott på 0,7 procent av lönesumman inom bilagan.

Också åtgärds- och besöksarvodena för tandläkare höjs. Veterinärtaxan höjs med 3,46 procent.

Mer information och anvisningar om förhöjningarna ges i KT:s cirkulär 3/2018 >

Ändringar i arbetstiden för deltidsanställda läkare och veterinärer

Arbetstidsbestämmelserna har ändrats så att den ordinarie arbetstiden för deltidsanställda läkare och tandläkare under avbrutna perioder från 1.2.2018 förkortas i samma proportion som deras ordinarie arbetstid är kortare än full arbetstid.

Avbrottsbestämmelserna gäller också veterinärer med arbetstid, men inte praktiserande veterinärer som inte har någon arbetstid.

Veterinärer med arbetstid har i fortsättningen också möjlighet att inta en måltid under arbetstid om de så önskar. Arrangemanget får dock inte medföra störningar i arbetet eller de tjänster som ska utföras.

I LÄKTA bilaga 5 har det lagts till en rekommendation om att en gravid veterinär helt eller delvis ska befrias från jour efter 28:e graviditetsveckan. Det finns ändå inget hinder för veterinären att ha jour om hon själv vill det och det inte är skadligt för hälsan.

Ändringar i lönebetalningen under vård- och faderskapsledighet och sjukledighet

I AKTA har det avtalats om vissa ändringar i kapitlet om tjänst- och arbetsledighet, som också tillämpas inom LÄKTA.

Åldersgränsen för tillfällig vårdledighet har höjts så att en anställd nu har rätt att få ledigt för att ordna vård för eller sköta ett barn under 12 år. I övrigt är förutsättningarna att få ledigt oförändrade.

För faderskapsledighet betalas i fortsättningen lön för de 12 första dagarna i stället för tidigare 6.

Samtidigt har den särskilda bestämmelse i AKTA slopats som begränsat betalningen av sjuklön i en situation där löntagaren beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid eller invalidpension.


 

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken