Suomeksi
Pärmen på LÄKTA 2020-2021.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare LÄKTA

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare LÄKTA 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022. LÄKTA 2022–2025 utkommer i jannuari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 9/2022.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare LÄKTA 2020–2021

Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar. I bilaga 1–4 (läkare och tandläkare) fördelas 1.4.2021 en centraliserad pott på 0,5 procent, som används för revidering av lönesystemet.

Lönehöjningar och en centraliserad pott i bilaga 1–4

De allmänna förhöjningarna är procentuella. Den allmänna förhöjningen i augusti 2020 är 1,24 procent, dock 1,65 procent för tandläkare vid hälsocentraler och 1,25 för sjukhusläkare. De avvikande procenttalen beror på att prestationslönedelarna för dessa grupper inte höjs.

Lönehöjningen i april 2021 är en procent. Av ovan nämnda skäl är förhöjningen för tandläkare vid hälsocentraler dock 1,31 procent. För praktiserande veterinärer är den allmänna förhöjningen 0,72 procent och för övriga veterinärgrupper en procent.

I bilaga 1–4 (läkare och tandläkare) fördelas 1.4.2021 en centraliserad pott på 0,5 procent, som används för revidering av lönesystemet. Förhandlingar om detta ska föras på nationell nivå senast 28.2.2021. Vid samma tidpunkt införs en lokal pott på 0,3 procent som stöder revideringen av lönesystemet. För veterinärerna har en procent av den totala avtalspotten använts för revidering av systemet med jourledigheter.

Arbetstid

Den ordinarie arbetstid som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet består, dvs. arbetstiden är 38 timmar 15 minuter. Sålunda är den ordinarie arbetstiden för alla anställda med arbetstid den samma också i fortsättningen.

På grund av ändringarna i arbetstidslagen har det gjorts ändringar i läkaravtalets bestämmelser om bland annat vilotider, jour och den maximala arbetstiden. Också andra uppdateringar har gjorts i arbetstidskapitlet. Under avtalsperioden gäller tidsbegränsade bestämmelser om förläggningen av den ordinarie arbetstiden och ersättning för utvidgad verksamhet.

Närmare information om ändringarna i arbetstidskapitlet och om de avtalsenliga förhöjningarna ges i ett cirkulär.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT