Suomeksi

Publikationer och handböcker

KT:s publikationer presenteras här. Du kan beställa publikationer via KT:s Linja-portal. Länken till portalen finns i publikationspresentationerna. Om du får problem kan kontakta publikationsförsäljningen på adressen ktjulkaisut(at)kt.fi.

Avtalsböckerna 2022–2025 kan nu beställas från vår webbsidor.

Alla publikationer