Publikationer och handböcker

KT:s publikationer presenteras här. Du kan beställa publikationer via KT:s Linja-portal. Länken till portalen finns i publikationspresentationerna. Om du får problem kan kontakta publikationsförsäljningen på adressen ktjulkaisut(at)kt.fi.

Avtalsböckerna 2020–2021

Kommunsektorns nya avtalsböcker kommer ut hösten 2020. Vi meddelar om förhandsbeställning av avtalsböckerna både på KT:s webbplats och i Linja-portalen.


Alla publikationer