Publikationer och handböcker

KT:s publikationer presenteras här. Du kan beställa publikationer via KT:s Linja-portal. Länken till portalen finns i publikationspresentationerna. Om du får problem kan kontakta publikationsförsäljningen på adressen ktjulkaisut(at)kt.fi.

Avtalsböckerna 2020–2021

De finskspråkiga avtalsböckerna blir klara under hösten och leveransen av förhandsbeställda böcker inleds i början av november. Avtalsböckerna utkommer på svenska i slutet av året.I oktober kommer de nya kommunala avtalsböckerna till försäljning i KT:s nätbokhandel.


Alla publikationer