Publikationer och handböcker

Publikationer kan beställas från nätbokhandeln. Vid behov, kontakta publikationsförsäljningen, tfn 09 7711 eller julkaisumyynti(at)kuntaliitto.fi

Publikationsförsäljningen är stängd 2.7–5.8. Beställningarna som har kommit via nätbutiken under denna tid levereras i augusti.