Publikationer och handböcker

Publikationer kan beställas från nätbokhandeln. Vid behov, kontakta publikationsförsäljningen, tfn 09 7711 eller julkaisumyynti(at)kuntaliitto.fi