Publikationer och handböcker

Publikationer kan beställas från nätbokhandeln. Vid behov, kontakta publikationsförsäljningen, tfn 09 7711 eller julkaisumyynti(at)kuntaliitto.fi

Förhandsbeställning av avtalen 2018

De kommunala kollektivavtalen gäller till slutet av januari 2018. De nya avtalsböckerna utkommer på våren 2018 och kan beställas i förväg på vår webbplats.

Fyll i beställningsblanketten >