Suomeksi
Pressmeddelande

KT:s delegation godkände kommunsektorns förhandlingsresultat

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s delegation godkände vid sitt möte den 6 juni förhandlingsresultatet om ett separatavtal mellan KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU.

Delegationens beslut förutsätter dock att också JAU och FOSU godkänner detta separatavtal om tillämpningen av de kommunala kollektivavtalen. Alla parter ska behandla förhandlingsresultatet i sina förvaltningsorgan, varefter närmare information ges om innehållet.

En lösning på arbetskonflikten i kommunsektorn har under våren sökts genom förhandlingar och förlikning under ledning av såväl riksförlikningsmannen som en förlikningsnämnd. KT:s delegation godkände tidigare det förlikningsförslag som förlikningsnämnden gav den 11 maj. Utifrån detta förslag har förhandlingarna om ett separatavtal fortsatt med JAU och FOSU, som godkände förlikningsförslaget.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, KT:s verkställande direktör, tfn 040 547 7710

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT