Suomeksi

KT erbjuder stöd och rådgivning i AN24-reformen

Sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna och samkommunerna i början av år 2025. Samtidigt övergår cirka fyratusen anställda från staten till kommunerna. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT representerar de kommunala arbetsgivarna i reformen.

Lomakkeiden täyttöä yhdessä. Kuva: Pixhill

Vi erbjuder stöd och rådgivning för de kommunala arbetsgivarna så att reformen genomförs tryggt och korrekt, med beaktande av personalens välbefinnande. Vi stöder arbetsgivarna i till exempel samarbetsförhandlingar, samordning av anställningsvillkor och löner samt i förändringsledning.

Vårt mål är att trygga en smidig omställning så att arbetskraftsservicen får en bra start i kommunerna och så att kommuninvånarna får de tjänster de behöver utan avbrott. Vi vill säkerställa att kommunerna har tillräckliga resurser och personal för att effektivt främja sysselsättningen. Vi medverkar i den nationella beredningen av reformen och bevakar arbetsgivarnas intressen.

En lyckad AN 2024-reform ökar sysselsättningen och tillgången till kompetent personal i kommuner och företag. På så sätt stärker vi kommunernas livskraft och de offentliga finansernas bärkraft.

Om du representerar arbetsgivaren och deltar i beredningen av reformen i kommunen lönar det sig att gå med i vårt nätverk för främjande av sysselsättningen.


I AN2024-reformen erbjuder vi arbetsgivare:

Anvisningar och svar på vanliga frågor

Anvisningar och Svar på vanliga frågor publiceras på denna sida samt i arbetsgivarnas egen Linja-tjänst. Inloggningen till Linja-tjänsten sker med arbetsgivarens koder.

Nätverksmöten för främjande av sysselsättningen

Arbetsgivarnätverket för främjande av sysselsättningen är avsett för personaldirektörer och personalchefer i kommunerna och andra arbetsgivarrepresentanter som medverkar vid beredningen.

Nätverket behandlar bland annat beredningsuppgifter som ålagts kommunerna, samarbetsförfarande, överlåtelse av rörelse samt förändringsledning. Via nätverket förmedlar vi information och god praxis.

Vi hoppas att varje kommun och samkommun deltar i nätverkets möten.

Så ansluter du dig till nätverket

Du kan ansluta dig till nätverket genom att skicka ett meddelande till adressen toimisto(at)kt.fi. Vi lägger till dig på nätverkets sändlista och som medlem i nätverket har du också tillgång till vår tjänst Linja, där du bland annat hittar material från nätverkets evenemang.

Utbildning om AN2024-reformen

KT Utbildning erbjuder utbildning och information för arbetsgivarrepresentanter i frågor som gäller AN2024-reformen. Här kan du se våra kommande kurser och utbildningar:

Statistik över löner och kostnader

Vi tar fram statistik över löner och kostnader för samordningen av lönerna för anställda inom arbetskraftsservicen. Uppgifterna publiceras på vår webbplats.

Riksomfattande intressebevakning

Vi representerar kommunerna och samkommunerna i den riksomfattande beredningen och genomförandet av reformen. Vi leder ett riksomfattande personalnätverk som bereder överlåtelsen av rörelse inom AN-tjänsterna och överföringen av personal från staten till kommunerna. Vi representerar arbetsgivarna också i andra arbetsgrupper och nätverk.

Individuell rådgivning

Vi erbjuder kommunerna och samkommunerna juridisk rådgivning per e-post. Skicka in din fråga per e-post till te2024(at)kt.fi. Frågor som kommit in per e-post besvaras av sakkunniga vid KT som är insatta i reformen.

Mer information om AN-reformen

oranssi vihko ja kynä
Den första delen av handboken för genomförande av reformen av arbets- och näringstjänsterna och integrationslagen 2024 finns pä Kommunförbundets webbplats.

TE 2024 -uudistus

E-post:
te2024@kt.fi