Suomeksi

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn VÄLKA

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) är i kraft 1.3.2023–30.4.2025. I KT:s cirkulär 16/2023 finns anvisningar om verkställandet av VÄLKA. Dessutom har bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet publicerats i cirkuläret. VÄLKA kommer att publiceras både som en tryckt bok och på webben.

VÄLKA 2023–2025

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) är ett av de avtal som tillämpas inom välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. VÄLKA 2023–2025 gäller 1.3.2023–30.4.2025 och omfattar cirka 26 000 löntagare. De största yrkesgrupperna som omfattas av avtalet är brand- och räddningspersonal, personal i kontors- och förvaltningsuppgifter samt kostservicepersonal.

I VÄLKA fastställs anställningsvillkoren för omkring 26 000 anställda i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Dessutom innehåller VÄLKA bestämmelser om allmänna anställningsvillkor för alla anställda inom välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Bestämmelserna gäller bland annat semester, arbets- och tjänstledigheter samt familjeledigheter. Avtalet innehåller också bestämmelser om förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

Avtalshöjningar

Under avtalsperioden höjs lönerna genom allmänna förhöjningar och lokala justeringspotter. De allmänna förhöjningarna och de lokala justeringspotterna betalas från 1.6.2023 och 1.6.2024. Närmare anvisningar om utbetalningen och om fördelningen av de lokala justeringspotterna har getts i KT:s cirkulär 16/2023.

Arbetsgrupper

I VÄLKA har parterna kommit överens om en lönearbetsgrupp som ska förhandla om ett nytt lönesystem som ersätter det nuvarande arbetsvärderingssystemet.

Förhandlingar om en eventuell integrering av lönebestämmelserna i bilagan för tekniska sektorn i lönesystemet inom VÄLKA förs i lönearbetsgruppen för bilagan för tekniska sektorn.