Merparten av arbetslivsutvecklingen sker på arbetsplatserna

Arbetslivsutveckling innebär samtidig förbättring av resultaten och arbetslivskvaliteten. Utvecklingen bygger på samarbete mellan ledningen och personalen.

Työelämän kehittäminen

Arbetslivsutvecklingen utgör en del av  arbetsmarknadsparternas nationella samarbete, dvs. samarbetet mellan KT och de huvudavtalsorganisationer som representerar personalen.   I kommunsektorn har samarbetet starka traditioner; det har pågått redan i 40 år.

Ett led i samarbetet är det årliga seminariet i Villmanstrand.

Forsknings- och utvecklingsprogram för ett bättre arbetsliv

Olika forsknings- och utvecklingsprogram har haft en viktig roll i arbetslivsutvecklingen. Exempel på tidigare program är bland annat det projekt för arbetslivskvalitet som genomfördes på 1990-talet samt forsknings- och utvecklingsprogrammet Kartuke i början av 2000-talet.

För tillfället pågår KunTeko 2020 – programmet för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, som föregicks av organisationernas gemensamma resultatkampanj.

Kuntekos mål är Europas bästa kommunala arbetsplatser

Programmet KunTeko 2020 erbjuder kommun- och landskapsorganisationer hjälp att utvecklas, lära sig och hantera förändringar. Inom Kunteko får arbetsplatserna sakkunnighjälp och sparring. Dessutom kan de delta i programmets olika evenemang, nätverk och utbildningar för interna utvecklare. Programmets nyckelord är produktivitet, resultattänkande och arbetslivskvalitet.

Kuntekos mål är att

1.    synliggöra det utvecklingsarbete som gjorts på kommunfältet
2.    sprida verkningsfull praxis och intressanta utvecklingslösningar
3.    inspirera till utveckling och förnyelse samt förbättra utvecklingskompetensen
4.    initiera ny utvecklingsverksamhet
5.    fördjupa lärandet om aktuella teman i kommunerna  
6.    erbjuda kommunsektorn banbrytande innovationer för arbetslivet

Kuntekos Framstegsarena är ett forum där det goda arbete som utförs på arbetsplatserna – finländskt kommunjobb – får stor synlighet. På Framstegsarenan utbyts idéer, erfarenheter och utvecklingsresultat med kolleger och arbetsplatser över kommun- och sektorsgränser.

Kunteko är ett gemensamt riksomfattande projekt som genomförs av KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna, dvs. FOSU, KoHo och Offentliga sektorns union JAU. Programmets huvudfinansiär är Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral som får stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Kuntekos verksamhetsår är 2015–2020.