Merparten av arbetslivsutvecklingen sker på arbetsplatserna

Arbetslivsutveckling innebär samtidig förbättring av resultaten och arbetslivskvaliteten. Utvecklingen bygger på samarbete mellan ledningen och personalen.

Työelämän kehittäminen

Arbetslivsutvecklingen utgör en del av  arbetsmarknadsparternas nationella samarbete, dvs. samarbetet mellan KT och de huvudavtalsorganisationer som representerar personalen.   I kommunsektorn har samarbetet starka traditioner; det har pågått redan i 40 år.

Ett led i samarbetet är det årliga seminariet i Villmanstrand.

Forsknings- och utvecklingsprogram för ett bättre arbetsliv

Olika forsknings- och utvecklingsprogram har haft en viktig roll i arbetslivsutvecklingen. Exempel på tidigare program är bland annat det projekt för arbetslivskvalitet som genomfördes på 1990-talet samt forsknings- och utvecklingsprogrammet Kartuke i början av 2000-talet.

Som bäst pågår programmet Kunteko 2020 som utvecklar det kommunala arbetslivet. Programmet föregicks av organisationernas gemensamma resultatkampanj.

Kuntekos mål: de bästa kommunala arbetsplatserna i Europa

Kunteko 2020 erbjuder kommunala organisationer hjälp med att utvecklas, lära sig och hantera förändringar. Kunteko ger de kommunala arbetsplatserna sakkunnighjälp, sparring och goda råd. Dessutom kan arbetsplatserna delta i programmets nätverk för lärande och utveckling samt kurser för interna utvecklare.

Kuntekos mål är att

1.    synliggöra utvecklingsarbetet i kommunsektorn
2.    sprida verkningsfull praxis inom arbetslivsutveckling
3.    förbättra utvecklingskompetensen
4.    starta och stödja ny utvecklingsverksamhet
5.    fördjupa kunskapen om teman som aktualiseras i kommunerna
6.    ta fram banbrytande innovationer för arbetslivet i kommunsektorn.

Kuntekos Framstegsarena är ett forum där det goda arbete som utförs på arbetsplatserna – finländskt kommunjobb – får stor synlighet. På Framtidsarenan utbyts idéer, erfarenheter och utvecklingsresultat med kollegor och arbetsplatser över kommun- och sektorgränserna.