Suomeksi
Pressmeddelande

KT skulle ha godkänt förlikningsförslaget

Parterna i arbetstvisten i kommunsektorn har svarat på riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s delegation meddelade i sitt svar att delegationen är beredd att godkänna riksförlikningsmannens förslag.

– Förhandlingsvåren har varit särskilt svår och vi ville trygga arbetsfreden och servicen för medborgarna. Förlikningsförslaget innehöll en tillräcklig kompromiss, säger KT:s delegationsordförande Kirsi-Marja Lievonen.

Enligt förlikningsförslaget hade det för kommunsektorn avtalats om ett tvåårigt avtal. Under det första året hade lönerna stigit med sammanlagt två procent och under det andra året med minst 1,9 procent. I förslaget ingick även lokala justeringspotter. De separata, fleråriga löneprogram som löntagarorganisationerna föreslagit ingick inte i förlikningsförslaget. 

– KT var beredd att med hänsyn till det allmänna intresset godkänna riksförlikningsmannens förlikningsförslag, även om förslaget inte till alla delar var förenligt med KT:s mål, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

– Nivån på löneförhöjningarna enligt förlikningsförslaget hade stött välfärdssamhällets tjänster och ekonomiska hållbarhet samt minskat trycket på att öka beskattningen av medborgarna, säger Kirsi-Marja Lievonen.

En uppdelning av avtalssystemet i två delar skulle hota arbetsfreden

Förlikningsförslaget innehöll enligt KT också ett betydande fel i förhandlingssystemet. Enligt förlikningsförslaget skulle det i förhandlingssystemet för kommunsektorn och välfärdssektorn finnas två separata huvudförhandlingsgrupper. 

– Om huvudförhandlingsgruppen delas i två delar och helheten splittras skulle det i fortsättningen föreligga ett exceptionellt allvarligt hot mot arbetsfreden och den offentliga ekonomin. Det skulle öka det överlappande arbetet, instabiliteten och kostnadsrisken, säger Markku Jalonen.

År 2020 kom KT och alla huvudavtalsorganisationer inom kommunsektorn överens om att bevara ett enhetligt avtalssystem efter inrättandet av välfärdsområdena. Det förlikningsförslag som nu lades fram bröt mot det som man kommit överens om tidigare. 

KT är redo att fortsätta förhandlingarna

Löntagarorganisationerna godkände inte förlikningsmannens förslag.

Enligt Jalonen är det ansvarslöst att utvidga arbetskonflikterna. KT är fortfarande berett att fortsätta förlikningen för att nå en hållbar lösning. 

Närmare upplysningar

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, personal- och koncerndirektör, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT