Suomeksi

I en komplex omvärld behövs det bra ledarskap och chefsarbete

Kommunernas omvärld förändras allt snabbare och blir allt mer komplex och instabil. Också de frågor som behöver lösas är allt mer mångfasetterade, och en enda människa klarar inte av att lösa dem på egen hand, utan det behövs flera olika sakkunniga och olika synvinklar.

Johtaminen

Också serviceanvändarnas behov och trycket på att effektivisera ekonomin utmanar organisationerna till förnyelse.

I en komplex omvärld behövs det gränsöverskridningar mellan organisationer, sektorer, yrkesgrupper och experter. Nätverkande samarbete mellan olika aktörer blir allt viktigare och multiprofessionellt teamarbete allt vanligare.

Ledarskapet utvecklas mot ett delat, möjliggörande ledarskap. Det behövs olika slags ledarskap beroende på omvärlden och situationen.

Tabell 1. Ledarskapsstilar i förhållande till problemnivåer.

Administration

 

Kommendering

 

Ledarskap

 

Tamt problem

Kritisk problem

Elakt problem

Fokus ligger på organisering av processer. Problemet har förekommit också tidigare och man löser det med samma rutiner söm förut.

Fokus ligger på att ger svar och det finns inte tid för ledarskap. Svar måste ges snabbt, oberoende av om de är bra eller dåliga.

Fokus ligger på att ställa frågor. Ledningen kan inte själv svara på alla frågor och går därför in för samarbete.

Källa: Vartiainen et al. 2013, 48.

Ledarskapet och chefsarbetet stöder arbetsplatsen vid förändringar

Vid förändringsledning, liksom också i annat ledarskap, behövs det ledning av verksamheten, processerna och människorna.

Förändringen utgår från kunderna och kommuninvånarnas behov.
I praktiken krävs det en förändringsdialog, där kommuninvånarna, serviceanvändarna, intressentgrupperna och personalen deltar.

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i vård- och landskapsreformen. Till KT:s tjänster hör också att stödja förändringsledning.