Suomeksi
Pressmeddelande

Hela kommunsektorn har varslat om konfliktåtgärder

Efter att avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn avbrutits har alla huvudorganisationer varslat om strejk, trots att ingen av förhandlingsparterna har meddelat att de avbryter förhandlingarna. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Offentliga sektorns union JAU rf har lämnat strejkvarsel idag. Tehy rf och Super rf lämnade sina strejkvarsel redan den 1 mars. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att det i den rådande samhällssituationen är oansvarigt med arbetskonflikter.

KT var tidigare tvungen att avbryta avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn, eftersom alla löntagarorganisationer hade krävt stora, extra löneförhöjningar. 

– De löneförhöjningar som krävs är så stora att Finland och de finländska skattebetalarna inte har råd med dem utan att välfärdssamhället äventyras, säger verkställande direktör Markku Jalonen

För de löneprogram som organisationerna kräver skulle det behövas minst 12,4 miljarder euro under fem år. Löneprogrammen skulle öka arbetskraftskostnaderna med 19,2 procent under dessa år. Detta skulle medföra ett behov av att höja varje löntagares skatter med i genomsnitt 871 euro per år.

– Den kommunala personalen förtjänar högre löner. Vi förväntade oss återhållsamhet, omdöme och iakttagande av spelreglerna i förhandlingarna. Om arbetskonflikterna genomförs försvagar de direkt medborgarnas service och skapar otrygghet, i synnerhet i denna instabila världspolitiska situation, konstaterar Jalonen. 

Medling inleds och man bereder sig på att köra ned den kommunala servicen 

Eftersom strejkvarslen avbröt förhandlingarna fortsätter de nu under riksförlikningsmannens ledning. KT anser att arbetskonflikterna är oansvariga och farliga för samhällsfunktionerna. KT ansöker om att begynnelsetidpunkten för strejkerna skjuts fram med två veckor med stöd av lagen om medling i arbetstvister. 

KT uppmanar särskilt de kommuner och samkommuner som är föremål för arbetskonflikterna att förbereda sig på att konflikterna inleds och planera tryggandet av servicefunktionerna även under en eventuell strejk. KT ger anvisningar till de arbetsgivare som är föremål för konfliktåtgärderna.

Trots att avtalsperioden gått ut fortsätter avtalen att tillämpas genom s.k. efterverkan tills nya kollektivavtal har förhandlats fram.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT