Suomeksi
Nyhet

Avtalsböckerna 2022–2025 kan beställas från och med september

De tryckta kollektivavtalsböckerna 2022–2025 kan beställas i KT:s nätbokhandel från och med september. Man kan beställa både finska och svenska avtalsböcker. Beställningar tas emot endast via nätbokhandeln.

Alla kommunala kollektivavtal 2022–2025 ges ut i bokform. 

Avtalsböckerna publiceras också elektroniskt på KT:s webbplats. De första elektroniska avtalsböckerna publiceras i september.

KT har gett ut cirkulär om kollektivavtalen för respektive avtalsområde. Av cirkulären framgår det viktigaste innehållet i avtalen och de ändringar som gjorts i dem. Ett särskilt cirkulär har också getts ut om avtalens kostnadseffekter.

Beställningar tas emot endast via KT:s nätbokhandel.

Information om avtalsböckerna finns också på KT:s webbplats.