Suomeksi

Ta kontakt

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s kansli omfattar utöver ledningen sex olika enheter. I samband med KT verkar också Avainta Arbetsgivarna rf.​

Vi har särskilda e-postadresser för avtalsrådgivningen och vissa andra tjänster. Vi ber er vänligen i första hand använda dessa adresser i stället för våra anställdas personliga adresser.

Skriv de personliga e-postadresserna enligt fornamn.efternamn(at)kt.fi.

Registraturen

Registraturens e-postadress är registratur(at)kt.fi.

E-postadressen är avsedd för begäran om utlåtanden och allmänna förfrågningar. Förfrågningar som gäller tolkning av avtal skickas till KT:s e-postservice.

Utbildningsförfrågningar

koulutus(at)kt.fi

Vi ber att alla förfrågningar till KT:s personal om utbildning med eventuella särskilda önskemål skickas till denna adress.

Postadress

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
PB 200
00101 Helsingfors

Besöksadress

Kommunernas hus
Andra linjen 14
00530 Helsingfors

Växel

09 771 3000


E-postservice

Via vår e-postservice kan kommunala arbetsgivare be om råd och stöd.

Vänligen radera obehövliga personuppgifter i dina e-postmeddelanden. Känsliga personuppgifter ska skickas som säker e-post. Om din organisation inte har något system för säker e-post, kan du via e-postservicen be att vi skickar ett säkert meddelande till dig. Genom att svara på meddelandet kan du skicka känsliga personuppgifter till oss på ett datasäkert sätt.

Allmänna anställningsfrågor

E-post:
kvtes@kt.fi

Anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet

E-post:
ovtes@kt.fi

Anställningsfrågor inom social- och hälsovården

E-post:
soster@kt.fi

Anställningsfrågor inom småbarnspedagogiken

E-post:
vaka@kt.fi

Anställningsfrågor inom tekniska sektorn

E-post:
ts@kt.fi

Anställningsfrågor angående timavlönade

E-post:
ttes@kt.fi

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi

Kommunikation

E-post:
viestinta@kt.fi

Förvaltning

E-post:
toimisto@kt.fi

KT:s cirkulär

E-post:
cirkular@kt.fi