Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA 2017, som har ingåtts i enlighet med konkurrensavtalet, är i kraft 1.2.2017–31.1.2018. Lönerna höjs inte under avtalsperioden.

Arbetstiden förlängs

I UKTA 2017 har förlängningen av arbetstiden skräddarsytts så att den passar de olika undervisningsområdena. I förhandlingsuppgörelsen utökades annat arbete än undervisningsarbetet så jämlikt som möjligt för de olika lärargrupperna.

Ett särdrag i arbetstidsuppgörelsen för den grundläggande utbildningen och gymnasiet är att det finns möjlighet att genom den förlängda arbetstiden samla 6 timmar till en ny arbetsdag. Dagen måste användas en lördag under elevernas årbetsår.

I övrigt kan den årliga arbetstiden som förlängts med 24 timmar användas till gemensamma sammankomster för lärarna eller under elevarbetsdagarna till gemensam planeringstid.

Semesterpenningen minskas

Ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal har ingåtts om minskningen av semesterpenningen. Avtalet ska iakttas inom alla avtalsområden. Avtalet tillämpas år 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019. Inom UKTA tillämpas det på alla lärare i huvudsyssla och på vissa timlärare inom det fria bildningsarbetet.

Arbetstidsbank och lokala avtal

Bestämmelsen om arbetstidsbanken som har införts i AKTA 2017 gäller inte anställda som omfattas av UKTA.

I avtalsuppgörelsen för kommunsektorn ingår också gemensamma anvisningar om lokala avtal som gäller alla avtalsområden. Anvisningarna finns i KT:s cirkulär.