Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade TIM-AKA

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA 2017 gäller 1.2.2017–31.1.2018. Lönerna höjs inte under avtalsperioden.

ttes

Arbetstiden förlängs

  • I dagarbete och tvåskiftsarbete enligt avtalet för timavlönade förlängs den ordinarie arbetstiden till 38 timmar 45 minuter i veckan.
  • En söckenhelg förkortar den ordinarie arbetstiden med 7 timmar 45 minuter.
  • Söckenhelgsersättningen är mindre än tidigare och motsvarar lönen för 5 timmar 9 minuter.

Semesterpenningen minskas

Ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har ingåtts om minskningen av semesterpenningen. Avtalet iakttas åren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019. Det tillämpas också inom avtalet för timavlönade.

Semesterlönen och semesterersättningen för kvalifikationsåret 2016–2017 beräknas till 31.1.2017 med hjälp av koefficienten 1,5. Därefter, dvs. från 1.2.2017, används koefficienten 1,35.

Också semesterlönen och semesterersättningen för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019 beräknas med hjälp av koefficienten 1,35.

Arbetstidsbank och lokala avtal

Också de som omfattas av avtalet för timavlönade har möjlighet att ha ett system med arbetstidsbank. En bestämmelse om arbetstidsbanker har införts i arbetstidskapitlet i TIM-AKA 2017. En särskild gemensam anvisning har getts om användningen av en sådan bank.

I avtalsuppgörelsen för kommunsektorn ingår också gemensamma anvisningar om lokala avtal som gäller alla avtalsområden. Anvisningarna finns i KT:s cirkulär.

Arbetstid och arbetstidsarrangemang

Enligt TIM-AKA är den ordinarie arbetstiden i dagarbete 38 timmar 45 minuter i veckan. Arbetstiden kan ordnas som dagarbete (TIM-AKA 9 §) eller tvåskiftsarbete (TIM-AKA 10 §). På arbete som utförs dygnet runt tillämpas treskiftsarbete (TIM-AKA 12 § eller 13 §).

Avlöning

Enligt TIM-AKA betalas lön för arbetad tid som tidlön eller ackordslön (TIM-AKA 30-32 §). Lön för avlönad frånvarotid grundar sig däremot på medeltiminkomsten (TIM-AKA 35 §).

Semester

Enligt TIM-AKA bestäms semesterns längd utgående anställningens längd hos egen arbetsgivare och antalet fulla kvalifikationsmånader samt sådan anställning hos någon annan arbetsgivare som godkänts som semesterberättigande anställningstid. TIM-AKA 50 §.

Ytterligare information

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat