Suomeksi

Arbetskollektivavtal för kommunsektorns timavlönade personal TIM-AKA

TIM-AKA 2022–2025 utkommer i januari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 7/2022.

TIM-AKA 2022–2025

Under avtalsperioden höjs lönerna 1.6.2022 med 2 %, 1.10.2022 med 0,5 %, 1.6.2023 med 1,5 % och 1.6.2024 med 1,5 %.

Det har dessutom avtalats om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem under perioden 2023–2027.

Avtalsändringarnas kostnadseffekt är sammanlagt 8,86 procent, men varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Tuntipalkkaisen henkilöstön palvelussuhdeasiat

E-post:
ttes@kt.fi

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT