Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade TIM-AKA

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2018–2019 (TIM-AKA) gäller 1.2.2018–31.1.2020. Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar en lokal rjusteringspott och en resultatbaserad engångspott.

ttes

Löneförhöjningar och resultatbaserade engångspott

Grundtimlönerna höjs 1.5.2018 med 15–20 cent och ackordslönerna med i genomsnitt 1,25 procent. Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

1.1.2019 betalas en justeringspott på 1,2 procent, som fördelas lokalt.

I januari 2019, i samband med den första eller andra lönebetalningen, betalas dessutom en särskild engångspott.

1.4.2019 höjs lönerna genom en allmän förhöjning på en procent. Närmare anvisningar om lönehöjningen ges senare.

Närmare anvisningar om förhöjningarna och betalningen av dem ges i KT:s cirkulär 5/2018 >

Ändringar i bestämmelserna om arbetsledighet

Ändringarna i bestämmelserna om arbetsledighet har införts i arbetskollektivavtalet för timavlönade. Arbetstidsbestämmelserna har däremot inte ändrats såsom i AKTA.
Ändringar i lönebetalningen under vård- och faderskapsledighet och sjukledighet

Åldersgränsen för tillfällig vårdledighet för sjukt barn har höjts så att ledighet nu beviljas för barn under 12.

För faderskapsledighet betalas i fortsättningen lön för de 12 första dagarna i stället för tidigare 6.

I avtalet har också den särskilda bestämmelsen slopats om lönebetalningen under sjukdomstid för vilken löntagaren beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid eller invalidpension.

Lokala avtal om utbytesledighet

Avtalsparterna har utarbetat en mall för utbyte av förhöjningsdelen i semesterlönen mot ledighet. Mallen kan användas när lokala avtal ingås om detta.

Utöver ett lokalt avtal förutsätter ledigheten en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Ytterligare information

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Allmänna anställningsfrågor