Suomeksi
Pärmen på TIM-AKA 2020-2021.

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade TIM-AKA

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022.

TIM-AKA 2020–2021

Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar och en lokal justeringspott.

Allmän förhöjning 1.8.2020

Grundtimlönerna höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning på 12–20 cent och ackordslönerna höjs med 1 procent. Det individuella tillägget höjs med 1 procent, dock minst med 1 cent. Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Allmän förhöjning 1.4.2021

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 procent.

Lokal justeringspott

Den lokala justeringspotten 1.4.2021 är 0,8 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

Arbetstid

Förlängningen av den ordinarie arbetstiden i dagarbete och tvåskiftsarbete samt söckenhelgsersättningen gäller till 30.8.2020  I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som slopas 31.8.2020 har det avtalats om vissa ändringar i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020.

KT kommer senare att ge närmare information om avtalsändringarna genom cirkulär.

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT