Suomeksi

KT ajaa työnantajien etuja työmarkkinoilla

KT neuvottelee valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ja kehittää työelämää. Olemme myös työmarkkinakeskusjärjestö ja edustamme työnantajia sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä.

Företag i kommun- och välfärdssektorn – välkomna som medlemmar i KT!

(2.11.2023) Visste du att även företag som ägs av kommuner och välfärdsområden kan ansluta sig till KT? Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna är lagstadgade medlemmar i KT. Även aktiebolag, andelslag och stiftelser som ägs av dessa kan nu ansluta sig som medlemmar.

3.3.2023

KT:s nya beslutsfattare har utsetts och sektionerna har inlett sin verksamhet

KT leds framöver av en styrelse och för avtalsverksamheten ansvarar en kommun-, en välfärdsområdes- och en företagssektion. Kommunsektionen höll sitt konstituerande sammanträde den 2 och välfärdsområdessektionen den 3 mars. (Medlemmarna i KT:s kommunsektion i Kommunernas hus, foto: Markus Sommers.)

KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. De stora frågorna under den kommande regeringsperioden är kostnaderna för välfärdstjänsterna, höjandet av sysselsättningsgraden samt tryggandet av en fungerande arbetsmarknad, arbetsfreden och tillgången till personal.

 

Strategin styr KT:s verksamhet

Strategin som godkändes av delegationen 21.10.2021 styr KT:s verksamhet. Enligt stategin arbetar vi för ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare.

KT samarbetar i nätverk

KT koordinerar flera nätverk för arbetsgivarrepresentanter. KT:s kontaktpersoner är viktiga samarbetspartner för oss på arbetsplatserna. I vårt HR-nätverk utvecklar vi tillsammans personalarbetet. Det finns också ett nätverk för arbetarskyddschefer.