Suomeksi

KT bevakar arbetsgivarnas intressen på arbetsmarknaden

KT förhandlar fram riksomfattande kollektivavtal och utvecklar arbetslivet. Vi är också en central arbetsmarknadsorganisation som representerar arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet. I fortsättningen bevakar vi såväl kommunernas och samkommunernas som välfärdsområdenas arbetsgivarintressen.

Strategin styr KT:s verksamhet

Strategin som godkändes av delegationen 21.10.2021 styr KT:s verksamhet. Enligt stategin arbetar vi för ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare.

KT samarbetar i nätverk

KT koordinerar flera nätverk för arbetsgivarrepresentanter. KT:s kontaktpersoner är viktiga samarbetspartner för oss på arbetsplatserna. I vårt HR-nätverk utvecklar vi tillsammans personalarbetet. Det finns också ett nätverk för arbetarskyddschefer.

 

KT:s årsberättelse 2020

KT:s årsberättelse redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2020.