Suomeksi

KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. De stora frågorna under den kommande regeringsperioden är kostnaderna för välfärdstjänsterna, höjandet av sysselsättningsgraden samt tryggandet av en fungerande arbetsmarknad, arbetsfreden och tillgången till personal.

 

Strategin styr KT:s verksamhet

Strategin som godkändes av delegationen 21.10.2021 styr KT:s verksamhet. Enligt stategin arbetar vi för ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare.

KT samarbetar i nätverk

KT koordinerar flera nätverk för arbetsgivarrepresentanter. KT:s kontaktpersoner är viktiga samarbetspartner för oss på arbetsplatserna. I vårt HR-nätverk utvecklar vi tillsammans personalarbetet. Det finns också ett nätverk för arbetarskyddschefer.