Suomeksi

En bra personalledning främjar resultaten och arbetshälsan

Målet för personalledningen är att kommunorganisationen ska ha en kompetent och motiverad personal som är positivt inställd till förändringar. Omvärldsförändringarna gör personalarbetet i kommunorganisationerna särskilt krävande.KT toimii työnantajien kumppanina henkilöstöjohtamisen ja työelämän kehittämisessä. Tarjoamme tukeamme muun muassa kehittämishankkeissa ja verkostoissa.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.