Suomeksi

Hyvä henkilöstöjohtaminen luo tuloksellisuutta ja hyvinvointia

Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että organisaatioilla on osaava, motivoitunut ja muutoskykyinen henkilöstö. KT toimii työnantajien kumppanina henkilöstöjohtamisen ja työelämän kehittämisessä. Tarjoamme tukeamme verkostoissamme ja kehittämishankkeissamme.

Limingo är Finlands mest innovativa kommun

Den mest innovativa kommunen i Finland valdes nu för andra gången som en del av kampanjen Hyvä kiertämään - Dela med dig 1.11.2022. De bästa bidragen från kommunsektorn samlades i den riksomfattande portalen Framstegsarenan. 

Limingo får i år erkännandet som Finlands mest innovativa kommun för sina 68 utvecklingsåtgärder.  

BLOGI

Makt och plikt att ta itu med missförhållanden på arbetsplatsen

Alla ansvarar för att arbetsplatsen och arbetskulturen är jämlik och trygg men ansvaret ligger särskilt hos de som åtnjuter sociala privilegier. Alla har inte samma möjligheter att ta tag i problem, skriver Jaana Näsänen ja Minna Salli.