Suomeksi

En bra personalledning främjar resultaten och arbetshälsan

Målet för personalledningen är att kommunorganisationen ska ha en kompetent och motiverad personal som är positivt inställd till förändringar. Omvärldsförändringarna gör personalarbetet i kommunorganisationerna särskilt krävande.KT toimii työnantajien kumppanina henkilöstöjohtamisen ja työelämän kehittämisessä. Tarjoamme tukeamme muun muassa kehittämishankkeissa ja verkostoissa.

De mest innovativa kommunerna är Limingo, Kangasala och Lempäälä

Galan Kuntatyö2030 firade utvecklingen av det kommunala arbetet. Under evenemanget beviljade sammanlagt 58 priser till tiotals kommunala arbetsplatser för framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Bild: Ilkka Ranta-aho

BLOGI

Makt och plikt att ta itu med missförhållanden på arbetsplatsen

Alla ansvarar för att arbetsplatsen och arbetskulturen är jämlik och trygg men ansvaret ligger särskilt hos de som åtnjuter sociala privilegier. Alla har inte samma möjligheter att ta tag i problem, skriver Jaana Näsänen ja Minna Salli.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.