Suomeksi

Verksamhetsbetingelserna och arbetssätten förändras

Kommunorganisationerna producerar sina tjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö. Förändringarna återspeglas oundvikligen i det sätt på vilket tjänsterna produceras. I samband med att kommunerna och samkommunerna förnyas utvecklar de sina organisationer och tjänster. Arbetsfördelningen ses också över för att bli mera ändamålsenlig och arbetssätten förändras.

Muutostilanteet

I förändringsprocessen betonas

  • god personalledning
  • tillräcklig kommunikation och personalens delaktighet
  • ändamålsenligt samarbete

Vid förändringar krävs ny praxis

När arbetsgivare fusioneras eller nya arbetsgivarenheter bildas bör ny praxis skapas för den nya organisationen.

Ny praxis behövs till exempel:

  • för planering av personalresurser
  • för ledning och premiering av kompetenser och prestationer
  • för principer som gäller planering av karriärvägar och omplacering
  • för att bygga upp en arbetarskydds- och samarbetsorganisation samt ordna företagshälsovården,

En samordning av anställningsvillkoren är ofta nödvändig

Anställningvillkoren kan också variera hos olika arbetsgivare eftersom kollektivavtalen möjliggör både att man gör upp lokala avtal och att man tillämpar alternativ praxis på arbetsplatserna. Därför måste den nya arbetsgivarorganisationen ofta harmonisera anställningsvillkoren.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT