Verksamhetsbetingelserna och arbetssätten förändras

Kommunorganisationerna producerar sina tjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö. Förändringarna återspeglas oundvikligen i det sätt på vilket tjänsterna produceras. I samband med att kommunerna och samkommunerna förnyas utvecklar de sina organisationer och tjänster. Arbetsfördelningen ses också över för att bli mera ändamålsenlig och arbetssätten förändras.

Muutostilanteet

I förändringsprocessen betonas

  • god personalledning
  • tillräcklig kommunikation och personalens delaktighet
  • ändamålsenligt samarbete

Vård- och landskapsreformen den största arbetsgivarförändringen i kommunsektorns historia

Arbetsplatserna inom den offentliga sektorn står inför stora förändringar. Vård- och landskapsreformen berör över 210 000 anställda inom den offentliga sektorn samt flera hundra arbetsgivarenheter då 18 nya landskapskoncerner bildas i landet.

I själva verket har en strukturomvandling inom den offentliga sektorn redan varit under arbete de senaste tio åren. Kommun- och servicestrukturreformen, bildandet av social- och hälsovårdssamkommuner samt kommunsammanslagningarna är alla exempel på organisationsförändringar som kommunorganisationerna genomgått.
Utmärkande för dessa förändringar har varit att självständiga kommunala arbetsgivare i samband med dem tillämpat en personalledningpraxis som de anpassat till sin egen organisation och likaså tillämpat en egen lönepolitik.

Arbetsgivarbytena inom den offentliga sektorn har också ofta automatiskt inneburit en överlåtelse av rörelse i enlighet med gällande speciallagstiftning, varvid personalen övergått i den nya arbetsgivarens tjänst med bibehållna anställningsvillkor.

Vid förändringar krävs ny praxis

När arbetsgivare fusioneras eller nya arbetsgivarenheter bildas bör ny praxis skapas för den nya organisationen.

Ny praxis behövs till exempel:

  • för planering av personalresurser
  • för ledning och premiering av kompetenser och prestationer
  • för principer som gäller planering av karriärvägar och omplacering
  • för att bygga upp en arbetarskydds- och samarbetsorganisation samt ordna företagshälsovården,

En samordning av anställningsvillkoren är ofta nödvändig

Anställningvillkoren kan också variera hos olika arbetsgivare eftersom kollektivavtalen möjliggör både att man gör upp lokala avtal och att man tillämpar alternativ praxis på arbetsplatserna. Därför måste den nya arbetsgivarorganisationen ofta harmonisera anställningsvillkoren.

 

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken