KT samarbetar i nätverk

KT har ett nära samarbete med de kommunala arbetsgivarna och andra arbetsmarknadsaktörer genom olika nätverk. KT upprätthåller egna nätverk och deltar också i nätverk och grupper som samordnas av andra.

Verkostot

Nätverket för KT:s kontaktpersoner samlar arbetsgivarrepresentanter

KT:s kontaktpersoner är viktiga samarbetspartner för KT i kommunerna och samkommunerna. Varje kommun och samkommun har en utsedd kontaktperson. De största arbetsgivarna kan ha flera kontaktpersoner.

Kontaktpersonen är den som i första hand representerar den lokala arbetsgivaren i samarbetet och kontakterna mellan KT och kommunen eller samkommunen. Det är viktigt att kontaktpersonen är en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i ledande eller självständig ställning.

Kontaktpersonen samordnar kontakterna till KT och personalfrågor

I egenskap av representant för arbetsgivaren samordnar KT:s kontaktperson personalfrågor, ser till att kollektivavtalen verkställs och att alla följer de gemensamma linjerna.
Kontaktpersonen fungerar som arbetsgivarens representant bland annat vid förhandlingar om lokala arbetsmarknadsfrågor och ger KT respons om problem och utvecklingsbehov angående kollektivavtalen.

Kontaktpersonen samordnar också anställningsfrågor och försöker reda ut lokala problem. Vid behov kontaktar personen KT:s sakkunniga.
 
Kontaktpersonen ser till att den arbetsgivarinformation som han eller hon får från KT förmedlas till kommunens eller samkommunens ledning. Kontaktpersonen ger ledningen vägledning och råd i dessa frågor och sörjer också för chefernas kompetens.

Det är viktigt att KT har korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter till kontaktpersonerna.

Meddela ändrade kontaktuppgifter till KT >

HR-nätverket utvecklar personalarbetet

KT har ett HR-nätverk som samlar arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalfrågor. Syftet är att utveckla personalledningen och personalarbetet på ett strategiskt och målmedvetet sätt, att dela med sig av god praxis och stödja förändringsledning vid organisationsförändringar. Nätverket ordnar olika slags evenemang för sina medlemmar och man kan också delta i dem på distans.

Bekanta dig med HR-nätverkets verksamhet >

KT:s nätverk för arbetarskyddschefer

KT samordnar också ett nätverk för arbetarskyddschefer i kommunala organisationer. Medlemmarna i nätverket informeras om aktuella frågor inom arbetarskyddet och det ordnas träffar för dem.

Ytterligare information

Anna Kukka

Anna Kukka

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Jaana Näsänen

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT