Suomeksi

Användarvillkor och dataskydd för KT:s webbplats

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s webbplats och tillhörande material är skyddade genom upphovsrättslagen samt andra regler och bestämmelser om upphovsrätt. Rättigheterna till webbplatsen och det material som publiceras på den tillhör KT eller andra aktörer som nämns i samband med materialet.

Den som använder KT:s webbplats förbinder sig att följa gällande användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

KT sörjer för att både det innehåll som organisationen producerar och länkarna är uppdaterade. KT ansvarar dock inte för skador som eventuella fel eller bristfälligheter i innehållet på webbplatsen orsakar användaren eller tredje part. KT ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av användning eller tolkning av webbplatserna och inte heller för dess lämplighet och ändamålsenlighet för något visst syfte.

KT ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av tekniska störningar, till exempel på grund av servicearbete, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker och inte heller för eventuella avbrott i teleförbindelser eller på internet.

KT ansvarar inte heller för material som publicerats av tredje part och länkats till webbplatsen.

KT förbehåller sig rätten att utan förhandsmeddelande ändra användarvillkoren för sin webbplats och dess tillgänglighet, layout, innehåll och tjänster. KT kan också avbryta tillhandahållandet av tjänsten under service- och uppdateringsåtgärder.

Upphovsrätt och länkar

Användaren får inte använda innehållet på webbplatsen (bilder, fotografier, texter, nätpublikationer, bilagor o.d.) eller sprida upphovsrättsskyddat material utan rättsinnehavarens tillåtelse.

Det är tillåtet att länka andra webbplatser till KT:s webbplats förutsatt att källan nämns i sammanhanget. En länkad webbplats måste öppna sig i ett nytt fönster i helskärmsläge. Andra typer av länkar är förbjudna utan rättsinnehavarens tillåtelse.

Användning av kakor och insamling av personuppgifter

KT följer personuppgiftslagen vid hanteringen av personuppgifter.

E-postadresser eller andra kontaktuppgifter begärs endast av dem som beställer nyhetsbrev och av dem som skickar frågor eller respons. Uppgifterna används för att svara på responsen eller skicka ut nyhetsbreven. Respons kan också sändas utan kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter behövs också för leverans av beställningar från vår näthandel.

För utvecklingen av webbtjänsten samlar vi in allmän statistik om användningen av webbtjänsten.

Vi använder också kakor på vår webbplats.

Vad är kakor?

Kakor (cookies) är små textfiler som webbläsaren lagrar i din enhet. Kakorna används för att möjliggöra många funktioner på vår webbplats samt för att ge användaren bästa möjliga upplevelse av webbplatsen.

Kakorna som sätts av våra webbplatser kallas ”förstapartskakor”. Dessutom är en del av kakorna på vår webbplats tredjepartskakor. Tredjepartskakor sparas för dessa serviceproducenters bruk.

Mer information om kakor finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats Cybersäkerhetscentret >.

Till vad använder vi kakor?

Med kakor och annan motsvarande teknik samlar vi information om användningen av innehållet på vår webbplats, till exempel vilka av webbtjänstens sidor användaren besökt.

De insamlade uppgifterna används för att förbättra användarupplevelsen, anpassa användningen efter individen, statistikföra besökartrafiken och förbättra webbplatsens funktion.

Vi har sorterat kakorna efter användningsområde.

Vi använder

1) kakor som är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera

2) analytiska kakor som mäter våra webbplatsers prestanda och ger individanpassade användarerfarenheter

3) marknadsföringskakor som hjälper till att rikta reklam.

De kakor som används finns listade under inställningarna, du hittar dem genom att klicka på kugghjulsfiguren nere till vänster på sidan.

Våra tjänster omfattar också anslutningar till funktioner på sociala medier, såsom Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn. Anslutningarna har införlivats i våra tjänster, men deras funktion och innehåll kommer från en tredje part. Vissa av anslutningarna kan också göra det möjligt för tredje part att samla in information om användningen av tjänsterna, om användaren är inloggad i tjänsten i fråga. Om användaren är utloggad eller inte har ett användarkonto i tjänsten i fråga sänder webbläsaren eller apparaten mer begränsad information.

Användaren kan bekanta sig med villkoren för de sociala medierna i respektive tjänst.

Du måste inte godkänna användningen av kakor

Om du vill kan du ändra kakornas inställningar genom att klicka på kugghjulsfiguren i sidans nedre vänstra hörn. Du kan justera inställningarna så att endast nödvändiga kakor tillåts.

Du kan också tömma eller spärra kakor och annan spårning genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller genom att sluta använda webbplatsen.

Om du inte vill att kakorna sparas på din apparat kan du ställa in din webbläsare så att den vägrar ta emot kakor (s.k. inkognito eller private browsing-inställning). Åtgärden kan

Du kan stoppa all riktad tredje parts reklam i sin helhet eller företagsvis genom webbplatsen genom webbplatsen Your Online Choices.

Om du inte godkänner kakor kanske vissa av webbplatsens funktioner inte fungerar och det rekommenderas därför inte.

Vår hantering av kakor baserar sig på anvisningar från Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats Cybersäkerhetscentret >

Respons

Du kan ge respons om innehållet på webbplatsen med hjälp av responsformuläret. Responsblanketten finns i menyn Om KT.

Du kan skicka e-post till KT:s dataskyddsombud på adressen tietosuojavastaava(at)kt.fi.

Våra dataskyddsbeskrivningar finns på vår webbplats >