Aktuellt

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Bekanta dig med vår elektroniska årsberättelse

Årsberättelsen 2017 har för första gången gjorts i elektronisk form och i den har man försökt beskriva effekterna av KT:s verksamhet mer exakt än tidigare.

 

 

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.