Suomeksi

Arbetsgivarnas egen tidning

En god arbetsgivarpolitik är en viktig framgångsfaktor. Tidningen Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs för att utveckla arbetsgivarpolitiken och personalledningen. I den tryckta tidningen ingår också en del svenska artiklar och på tidningens webbplats finns det fler.

 

KT:s årsberättelse 2020

KT:s årsberättelse redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2020.

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Framstegsarenan ger världens bästa kommunala arbete synlighet

Framstegsarenan är en webbplattform där man samlar stora och små utvecklingsåtgärder i det kommunala arbetet. På Framstegsarenan kan du stolt berätta vad din arbetsplats har uppnått genom utvecklingsarbete, eller ta modell från andras utvecklingsåtgärder.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.