Suomeksi

Anmälningar till utbildningar görs med Linja-koder

Vi erbjuder utbildningar och evenemang som stöd för arbetsgivarkompetensen. För att kunna delta i en utbildning måste du anmäla dig, och för att kunna anmäla dig i KT Linja behöver du Linja-koder. 

  • Du kan be om koderna till KT Linja per e-post: toimisto@kt.fi

Mycket står på spel i AN-reformen

– På tröskeln till reformen av arbets- och näringstjänsterna är det befogat att fråga vad vi väntar oss av de kommunledda arbetskraftsmyndigheterna som går utöver det staten inte har kunnat ge, skriver KT:s Patrik Tötterman i sitt blogginlägg.

KT och huvudavtals-organisationerna lyfter fram det offentliga arbetets värde

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn har inlett den gemensamma kampanjen Finlands viktigaste investering om det offentliga arbetets betydelse.

 

Arbetsgivarnas egen tidning

En god arbetsgivarpolitik är en viktig framgångsfaktor. KT-lehti ger information och bakgrundsfakta som behövs för att utveckla arbetsgivarpolitiken och personalledningen. I den tryckta tidningen ingår också en del svenska artiklar och på tidningens webbplats finns det fler.

 

KT-lehti 3/2023 lyfter fram unga arbetstagare

I Kymmenedalens välfärdsområde och i Lahtis har man beslutat att satsa särskilt på unga arbetstagare. Ledningen, och uttryckligen den dagliga ledningen, samt satsningar på arbetsklimatet har en särskilt stor betydelse för de unga.