Suomeksi
Pressmeddelande

Treårig avtalsuppgörelse för kommunsektorn 2022–2025

Det kommunala avtals- och förhandlingssystemet visade sig fungera under mycket utmanande förhållanden, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen som kommentar till den treåriga avtalsuppgörelse som nåddes den 8 juni.
– I det här läget var det viktigt att uppnå en treårig arbetsfred för kommun- och välfärdssektorn.

KT:n vuosien 2020-2021 sopimuskirjoja pöydällä.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU har i sina förvaltningsorgan godkänt det förhandlingsresultat som nåddes den 6 juni. Avtalsuppgörelsen baserar sig på den förlikningsförslag som förlikningsnämnden gav den 10 maj och som parterna godkänt redan tidigare.

Avtalen omfattar alla kollektivavtal för kommunsektorn och andra frågor som ingår i förlikningsförslaget. Arbetsfreden gäller omkring 300 000 kommunalt anställda inklusive icke-fackanslutna.

Avtalen gäller till slutet av april 2025

Avtalsperioden är treårig och gäller 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. 

De avtalsenliga höjningarna enligt den grundläggande uppgörelsen utan utvecklingsprogrammet för 2023–2024 är bundna till den så kallade allmänna linjen.

År 2022 ökar kostnaderna med i genomsnitt 1,76 procent, dvs. cirka 392 miljoner euro, jämfört med fjolåret. År 2023 är kostnadsökningen i genomsnitt minst 3,05 procent, dvs. cirka 691 miljoner euro, och år 2024 i genomsnitt 3,11 procent, dvs. cirka 725 miljoner euro. 

Lönehöjningarna under avtalsperioden innehåller också höjningar enligt utvecklingsprogrammet år 2023 och 2024.

– För att personalen ska behandlas jämlikt tillämpas de avtalsenliga höjningarna från 1.6.2022 på alla anställda, säger förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.

Utvecklingsprogrammet genomförs genom lokala justeringspotter

Lönestrukturerna och lönesystemen ses över genom ett särskilt utvecklingsprogram år 2023–2027. Programmet ger en avtalsenlig höjning på i genomsnitt en procent per år. Utvecklingsprogrammet genomförs till merparten genom lokala justeringspotter.

Enligt Markku Jalonen är det viktigt att parterna som en del av uppgörelsen också förbinder sig till gemensam utveckling av arbetslivet och basfinansiering för ändamålet.

– Det är mycket viktigt med samarbete för att utvecklingen av kommun- och välfärdssektorn ska kunna fortsätta. 

Närmare upplysningar

Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, tfn 050 357 4233
Mika Juutinen, utredningschef, tfn 050 502 0300

Bilaga