Suomeksi

Småbarnspedagogik

Verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik. På personalen inom småbarnspedagogiken tillämpas beroende på uppgifterna och den anställdas behörighet antingen UKTA del G eller AKTA bilaga 5 eller 12.

Lapset pelaavat jalkapalloa. Kuva: Lukas / Pexels.

UKTA del G

UKTA del G tillämpas på undervisningspersonal som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare på daghem och sjukhus samt i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik.

I del G i UKTA finns direkta hänvisningar till bestämmelserna i AKTA bland annat gällande arbetstid och semestrar.

AKTA bilaga 5

AKTA bilaga 5 tillämpas på personal som arbetar med vård och fostran inom småbarnspedagogiken, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor.

Till tillämpningsområdet för bilaga 5 i AKTA hör sålunda exempelvis barnskötare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet.

AKTA bilaga 12

På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12 i AKTA.

Vanliga frågor och anvisningar om småbarnspedagogik

UKTA del G och AKTA bilaga 5

Vanliga frågor om arbetstider på daghem (UKTA del G och AKTA bilaga 5)

Vanliga frågor och om löner (UKTA del G och AKTA bilaga 5)

Vanliga frågor och anvisningar i anslutning till UKTA del G

Vanliga frågor och anvisningar om löner och lönepunkter (UKTA del G)

Vanliga frågor och anvisningar om arbetstider (UKTA del G)

Vanliga frågor om extra lediga dagor (UKTA del G)

Vanliga frågor i anslutning till AKTA bilaga 5

Anvisningar i anknytning till AKTA bilaga 12

Anvisning i anknytning till lagen om småbarnspedagogik

Vanliga frågor och anvisningar om coronan

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

E-post:
vaka@kt.fi