Suomeksi

Småbarnspedagogik

Verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik. På personalen inom småbarnspedagogiken tillämpas beroende på uppgifterna och den anställdas behörighet antingen UKTA del G eller AKTA bilaga 5 eller 12.

Lapset pelaavat jalkapalloa. Kuva: Lukas / Pexels.

UKTA del G

UKTA del G tillämpas på undervisningspersonal som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare på daghem och sjukhus samt i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik.

I del G i UKTA finns direkta hänvisningar till bestämmelserna i AKTA bland annat gällande arbetstid och semestrar.

AKTA bilaga 5

AKTA bilaga 5 tillämpas på personal som arbetar med vård och fostran inom småbarnspedagogiken, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor.

Till tillämpningsområdet för bilaga 5 i AKTA hör sålunda exempelvis barnskötare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet.

AKTA bilaga 12

På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12 i AKTA.

Vanliga frågor och anvisningar om småbarnspedagogik

Vanliga frågor och anvisningar i anslutning till UKTA del G

Frågor om arbetstider på daghem (UKTA del G och AKTA bilaga 5)

Vanliga frågor i anslutning till AKTA bilaga 5

Anvisningar i anknytning till AKTA bilaga 12

Anvisning i anknytning till lagen om småbarnspedagogik

Vanliga frågor och anvisningar om coronan

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

E-post:
vaka@kt.fi