Suomeksi

Småbarnspedagogik

Verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik. På personalen inom småbarnspedagogiken tillämpas beroende på uppgifterna och den anställdas behörighet antingen UKTA del G, AKTA bilaga 5 eller 12 eller VÄLKA.

Lapset pelaavat jalkapalloa. Kuva: Lukas / Pexels.

UKTA del G

UKTA del G tillämpas på undervisningspersonal som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare på daghem samt i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik.

I del G i UKTA finns direkta hänvisningar till bestämmelserna i AKTA bland annat gällande arbetstid och semestrar.

AKTA bilaga 5

AKTA bilaga 5 tillämpas på personal som arbetar med vård och fostran inom småbarnspedagogiken, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor.

Till tillämpningsområdet för bilaga 5 i AKTA hör sålunda exempelvis barnskötare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet.

AKTA bilaga 12

På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12 i AKTA.

VÄLKA

På lärare inom småbarnspedagogik som arbetar i sjukhussektorn tillämpas VÄLKA.

På personer som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik eller speciallärare inom småbarnspedagogik i sjukhussektorn och som uppfyller behörighetsvillkoren tillämpas utöver VÄLKA bestämmelserna i tilläggsprotokollet. Bestämmelserna i tilläggsprotokollet gäller s.k. extra lediga dagar och tid som ska reserveras för planering av arbetstiden. Bestämmelserna motsvarar till innehållet bestämmelserna i del G i UKTA (2022–2025).

Tilläggsprotokollet för lärare inom småbarnspedagogik som arbetar i sjukhussektorn finns i VÄLKA och har publicerats som bilaga 5 till KT:s cirkulär 16/2023.

Vanliga frågor och anvisningar om småbarnspedagogik

UKTA del G och AKTA bilaga 5

Vanliga frågor om arbetstider på daghem (UKTA del G och AKTA bilaga 5)

Vanliga frågor och om löner (UKTA del G och AKTA bilaga 5)

Vanliga frågor och anvisningar i anslutning till UKTA del G

Vanliga frågor och anvisningar om löner och lönepunkter (UKTA del G)

Vanliga frågor och anvisningar om arbetstider (UKTA del G)

  1. Hur ändrades den särskilda bestämmelsen om arbetstiden för daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik, dvs. bestämmelsen om arbetstid för planering, utvärdering och utveckling, 1.5.2018?
  2. Hur beaktas den tid som behövs för planering, utvärdering och utveckling i arbetsskiftsförteckningen?
  3. För vilka uppgifter är arbetstidsandelen på cirka 13 procent avsedd?
  4. Under vilken tid ska samarbetsuppgifter utföras?
  5. Vad avses med mångprofessionellt samarbete och samarbete med sakkunniga?
  6.  Kan andelen arbetstid som används för planering, utvärdering och utveckling variera under verksamhetsåret?
  7. Kan en lärare inom småbarnspedagogik utföra planerings-, utvärderings- och utvecklingsuppgifter hemma? Hur antecknas det i arbetsskiftsförteckningen?
  8. Hurdana krav kan man ställa på de lokaler och redskap som behövs för planeringsuppgifterna?

Vanliga frågor om extra lediga dagor (UKTA del G)

Vanliga frågor i anslutning till AKTA bilaga 5

Anvisningar i anknytning till AKTA bilaga 12

Anvisning i anknytning till lagen om småbarnspedagogik

Vanliga frågor och anvisningar om coronan

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

E-post:
vaka@kt.fi