Anställningsfrågor

Jämställdhet och rättvisa anställningsvillkor

Finland finns det 297 kommuner och 121 samkommuner som är självständiga arbetsgivare.

De kommunala kollektivavtalen garanterar jämställdhet och rättvisa anställningsvillkor.
 
Undersökningar visar att kvinnor och män upplever sig vara jämställda på de kommunala arbetsplatserna. Också löneskillnaderna mellan kvinnor och män är mindre inom kommunsektorn än inom den privata sektorn.

Kommunen är en trygg arbetsgivare

De kommunala anställningarna är trygga och det finns många positiva faktorer som främjar arbetshälsan, bland annat trivsel på arbetsplatsen och ett gott arbetsklimat.

Personalomsättningen är mycket låg bland de fast anställda. Tre fjärdedelar av dem har arbetat minst tio år i kommunsektorn.

Uppsägningar och permitteringar är mer sällsynta i kommunsektorn än inom andra arbetsmarknadssektorer. Uppsägningar av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker förekommer knappast alls.