Suomeksi

Jämlika och rättvisa anställningsvillkor

Lagstiftningen, kollektivavtalen och arbetsplatsernas praxis bestämmer anställningsvillkoren under hela anställningstiden. Arbetsgivaren har rätt att leda och övervaka arbetet. KT betjänar sina arbetsgivarkunder i anställningsfrågor.

Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer behandlar de viktigaste frågorna kring ett arbetsavtalsförhållandes uppkomst och upphörande.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Framstegsarenan ger världens bästa kommunala arbete synlighet

Framstegsarenan är en webbplattform där man samlar stora och små utvecklingsåtgärder i det kommunala arbetet. På Framstegsarenan kan du stolt berätta vad din arbetsplats har uppnått genom utvecklingsarbete, eller ta modell från andras utvecklingsåtgärder.