Suomeksi

Jämlika och rättvisa anställningsvillkor

Lagstiftningen, kollektivavtalen och arbetsplatsernas praxis bestämmer anställningsvillkoren under hela anställningstiden. Arbetsgivaren har rätt att leda och övervaka arbetet. KT betjänar sina arbetsgivarkunder i anställningsfrågor.

Kommunala arbetstagare – Anställningshandbok för chefer behandlar de viktigaste frågorna kring ett arbetsavtalsförhållandes uppkomst och upphörande.

Framstegsarenan ger världens bästa kommunala arbete synlighet

Framstegsarenan är en webbplattform där man samlar stora och små utvecklingsåtgärder i det kommunala arbetet. På Framstegsarenan kan du stolt berätta vad din arbetsplats har uppnått genom utvecklingsarbete, eller ta modell från andras utvecklingsåtgärder.