Kurser och evenemang

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ordnar kurser om de kommunala avtalen i samarbete med FCG Utbildning. De flesta kurserna ordnas på finska.

abc

KT arrangerar också själv informationstillställningar för kommunala arbetsgivare.

Du kan läsa om kurserna som ordnas tillsammans med FCG på våra finskspråkiga webbsidor >

Kurser på svenska ordnas också i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Närmare uppgifter om kurserna på svenska finns på Kommunförbundets svenskspråkiga evenemangssidor >