Suomeksi

Kurser och evenemang

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ordnar kurser om de kommunala avtalen i samarbete med FCG Utbildning. De flesta kurserna ordnas på finska.

Maksuttominnen etävalmennuksiin voi osallistua omalta koneelta. Kuva: Chris Montgomery / Unsplash.

KT arrangerar också själv informationstillställningar för kommunala arbetsgivare.

Du kan läsa om kurserna som ordnas tillsammans med FCG på våra finskspråkiga webbsidor >

Kurser på svenska ordnas också i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Närmare uppgifter om kurserna på svenska finns på Kommunförbundets svenskspråkiga evenemangssidor >