Suomeksi

Kurser och evenemang

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ordnar utbildningar och informationstillfällen bl.a. om kommun- och välfärdsområdenas kollektivavtal både på finska och svenska.

Maksuttominnen etävalmennuksiin voi osallistua omalta koneelta. Kuva: Chris Montgomery / Unsplash.