Suomeksi
Nyhet

Strejkhoten inom kommunsektorn gäller stora kommunala arbetsgivare

Huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har lämnat strejkvarsel där strejkerna gällt stora städer, sjukvårdsdistrikt och medlemmar i KT:s företagssektion. Efter att huvudavtalsorganisationerna förkastat riksförlikningsmannens förlikningsförslag, inleddes en strejk inom vården 1.4 i sex sjukvårdsdistrikt. Strejken skulle utvidgas 20.4 till totalt 13 sjukvårdsdistrikt, men Tehy och SuPer meddelade 19.4 att de avblåser strejken. Samtidigt varslade de om ett nytt förbud mot övertid och skiftbyte från och med 20.4.2022. Också de andra huvudavtalsorganisationernas förbud mot övertid och skiftbyte gäller hela kommunsektorn.

Kellot. Kuva: Pixhill

Huvudavtalsorganisationerna FOSU och JAU lämnade strejkvarsel enlig vilka de ordnade strejker i flera stora städer och sjukvårdsdistrikt. Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisationer Tehy och SuPer lämnade strejkvarsel som enligt planen skulle gälla 13 sjukvårdsdistrikt. Men organisationerna meddelade 19.4 att de avblåser den utvidgade strejken.

Arbetsministeriet sköt upp en del av strejkerna med två veckor för att de sågs som samhällsfarliga.

Tehy och SuPer har meddelat om ett förbud mot övertid och skiftbyte som gäller hela kommunsektorn och vissa medlemmar i KT:s företagssektion. Det andra förbudet mot övertid och skiftbyte som organisationerna meddelade om började 20.4.2022 kl. 06.00 och gäller tills vidare. Tjänsteinnehavare omfattas inte av förbudet. Organisationerna meddelade 24.5 att organisationernas medlemmar, om de så önskar, kan arbeta övertid och byta skift 6–31.8.2022.

JAU (JHL och Jyty) och FOSU meddelade 12.4 om ett förbud mot övertid och skiftbyte som gäller hela kommunsektorn och som började 18.4.2022 kl. 00.01 och gäller tills vidare. Tjänsteinnehavarna omfattas inte av förbudet. Förbudet gäller inte heller de arbetsuppgifter som måste utföras för att det inte ska uppstå fara för människors liv eller hälsa. Förbudet mot övertid och skiftbyte omfattar inte heller sådant arbete som gäller allmän säkerhet eller tryggande av egendom och som inte kan skjutas upp till en senare tidpunkt. Utöver dessa har JHL och Jyty också lämnat familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem, trefamiljsdagvårdare som arbetar i barnens/barnets hem och anställda med sysselsättningsstöd utanför förbudet.

Gällande strejkvarsel

Strejker som Offentliga sektorns union JAU varslat om

  • Offentliga sektorns union JAU varslade 20.5 om en arbetskonflikt som gäller Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt för tiden 6.6–7.6. Bakgrunden till varslet är de lokala kollektivavtalsförhandlingar som Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt inlett och som JAU konstaterade vara lagstridiga. Organisationen meddelade dock 30.5 att den drar tillbaka arbetskonflikten, eftersom styrelsen för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt meddelat att den avslutar de lokala förhandlingarna.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

FOSU har inte lämnat några nya strejkvarsel.

Konfliktåtgärder som Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote varslat om

SuPer och Tehy lämnade två strejkvarsel för 14 dygn långa strejker. Genom Arbetsministeriets beslut sköts båda strejkerna upp med två veckor. Den första strejken gällde sex sjukvårdsdistrikt och fyra medlemmar i KT:s företagssektion under tiden 1–15 april.

Den andra strejken skulle gälla sammanlagt 13 sjukvårdsdistrikt och fem medlemmar i KT:s företagssektion. Tehy rf och SuPer rf begärde den 11 april samtycke enligt § 7 i lagen om medling i arbetstvister till att den andra strejken (för tiden 15–29 april), som skjutits upp genom Arbets- och näringsministeriets beslut, skulle inledas på onsdag 20.4.2022 kl. 6. På tisdagen den 19 april meddelade Tehy och SuPer att de avblåser strejken.

De anmälda konfliktåtgärderna förfaller eller upphör när parterna når en lösning i fråga om de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen.


Nyheten publicerades 21.3.2022 och den har därefter uppdaterats 21.3, 22.3, 24.3, 28.3, 29.3, 30.3, 31.3, 1.4, 11.4, 12.4, 14.4, 20.4, 29.4, 23.5 och 31.5.2022 med nya uppgifter.