Suomeksi
Nyhet

Strejkhoten inom kommunsektorn gäller stora kommunala arbetsgivare

De kommunala huvudavtalsorganisationerna har lagt strejkvarsel som omfattar stora städer, sjukvårdsdistrikt och medlemmar i KT:s företagssektion. Strejken inom vården inleddes 1.4 i sex sjukvårdsdistrikt, efter att huvudavtalsorganisationerna förkastat riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Strejken skulle utvidgas 20.4 till totalt 13 sjukvårdsdistrikt men Tehy och SuPer meddelade 19.4 att de avblåser strejken. Samtidigt varslade de om ett nytt förbud mot övertid och skiftbyte från och med 20.4.2022. Förbudet gäller tills vidare i hela kommunsektorn. Tjänsteinnehavare omfattas enligt lagstiftningen inte av förbudet. Också de andra huvudavtalsorganisationernas förbud mot övertid och skiftbyte gäller hela kommunsektorn.

Kellot. Kuva: Pixhill

Huvudavtalsorganisationerna FOSU och JAU har lagt strejkvarsel enlig vilka de ordnar strejker i flera stora städer. Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisationer Tehy och SuPer har lagt strejkvarsel som enligt planen skulle gälla 13 sjukvårdsdistrikt. Men organisationerna meddelade 19.4 att de avblåser den utvidgade strejken.

En del av strejkerna har skjutits upp med två veckor genom Arbetsministeriets beslut för att de ses som samhällsfarliga. De anmälda konfliktåtgärderna förfaller eller upphör när parterna når en lösning i fråga om de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen

Tehy och SuPer har meddelat om ett förbud mot övertid och skiftbyte som gäller hela kommunsektorn. Det andra förbudet organisationerna meddelade om började 20.4.2022 kl. 06.00 och gäller tills vidare. Tjänsteinnehavare omfattas inte av förbudet.

JAU (JHL och Jyty) och FOSU har 12.4 meddelat om ett förbud mot övertid och skiftbyte som börjar 18.4.2022 kl. 00.01 och som gäller hela kommunsektorn tills vidare. Tjänsteinnehavarna omfattas inte av förbudet. Förbudet gäller inte heller de arbetsuppgifter som måste utföras för att det inte ska uppstå fara för människors liv eller hälsa. Förbudet mot övertid och skiftbyte omfattar inte heller sådant arbete som gäller allmän säkerhet eller tryggande av egendom och som inte kan skjutas upp till en senare tidpunkt. Utöver dessa har JHL och FOSU också lämnat familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem, trefamiljsdagvårdare som arbetar i barnens/barnets hem och anställda med sysselsättningsstöd utanför förbudet.

Gällande strejkvarsel

Strejker som Offentliga sektorns union JAU varslat om

Om arbetsnedläggelserna genomförs, har JHL och Jyty meddelat att de ordnar strejker som berör kommunala arbetsgivare enligt följande:

  • I Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stad den 3–9 maj. Strejken omfattar dessutom de uppgifter som de anställda vid Omnia och HRT – Helsingforsregionens trafik sköter inom dessa städers områden samt särskilt definierade uppgifter för de anställda vid HUS. (Arbets-och näringsministeriets uppskjutningsbeslut har beaktats i planeringen)
  • Arbetsnedläggelsen som skulle ha inletts 14.4 men ordnas 3–9 maj gäller städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Kuopio. Strejken ser ut att genomföras i enlighet med organisationernas tidsplan eftersom KT inte har begärt att dessa strejker skjuts upp.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Om strejkerna förverkligas, kommer FOSU att ordna strejker som berör kommunala arbetsgivare på följande sätt:  

  • Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stad 3–9 maj (Arbets-och näringsministeriets uppskjutningsbeslut har beaktats i planeringen)
  • Arbetsnedläggelsen som skulle ha inletts 14.4 men ordnas 3–9 maj gäller städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Kuopio. Strejken ser ut att genomföras i enlighet med organisationernas tidsplan eftersom KT inte har begärt att dessa strejker skjuts upp.

Konfliktåtgärder som Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote varslat om

SuPer och Tehy har lämnat två strejkvarsel för 14 dygn långa strejker. Genom Arbetsministeriets beslut har båda strejkerna skjutits upp med två veckor. Den första strejken gällde sex sjukvårdsdistrikt och fyra medlemmar i KT:s företagssektion 1–5 april.

Den andra strejken skulle gälla sammanlagt 13 sjukvårdsdistrikt och fem medlemmar i KT:s företagssektion. Tehy rf och SuPer rf begärde den 11 april om samtycke enligt § 7 i lagen om medling i arbetstvister till att den andra strejken (för tiden 15–29 april), som skjutits upp genom Arbets- och näringministeriets beslut, skulle inledas på onsdag 20.4.2022 kl. 6. På tisdagen den 19 april meddelade Tehy och SuPer att de avblåser strejken.


Nyheten publicerades 21.3.2022 och den har därefter uppdaterats 21.3, 22.3, 24.3, 28.3, 29.3, 30.3, 31.3, 1.4, 11.4, 12.4, 14.4, 20.4 och 29.4.2022 med nya uppgifter.