Uutinen

Usein kysyttyä koronapandemiasta sekä ohjeita työnantajille

KT vastaa verkkosivuillaan koronapandemiasta esitettyihin usein kysyttyihin kysymyksiin. Lisäksi julkaisemme työnantajille ohjeita, jotka auttavat organisoimaan toimintaa pandemian aikana.

Värillisiä kysymysmerkkejä

KT:n omia, koronaan liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeita ei päivitetä 1.7.–14.8.2020.

Näiden ohjeiden lisäksi KT on julkaissut Linja-palvelussaan lisää ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen työnantajien käyttöön. KT-yhteyshenkilöt voivat kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan.

KT:n antamissa erityisesti koronapandemiaan liittyvissä ohjeissa ja suosituksissa on kyse KT:n näkemyksestä asiantilasta. Se perustuu ohjeen antamishetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Työnantajat arvioivat viime kädessä itse, miten lakeja ja viranomaisohjeistuksia kussakin tilanteessa tulkitaan. Työnantajat myös vastaavat tekemistään päätöksistä.

UKK

KT:n ohjeet

Kuntaliiton ohjeet

Viranomaisten ohjeita ja tiedotteita muualla verkossa

Ohjeita turvalliseen työhön paluuseen

Työsuojeluun liittyviä muita ohjeita


Sivu on julkaistu 18.3.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 27.3.2020. Työsuojeluun ja tietosuojaan liittyivä linkkejä lisätty 2.4. ja 3.4.2020. Linkki STM:n ohjeeseen vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten poikkeuksista sote-alalla lisätty 7.4.2020. Sivua on päivitetty 9.4.2020 lisäämällä sille linkki KT:n Linja-palveluun sekä uusia työsuojeluun liittyviä linkkejä. Sivua on päivitetty 14.4.2020 lisäämällä sille linkkejä uusiin usein kysyttyihin kysymyksiin. Usein kysyttyjä kysymyksiä on lisätty 27.4.2020. Linkkilistaa viranomaisten ohjeista on päivitetty 6.5.2020. Sivulle on lisätty 8.5.2020 uusia usein kysyttyjä kysymyksiä sekä linkki Kuntaliiton tekemään yhteenvetoon opetuksen rajoitteiden purkamisesta. Sivulle lisätty ohje perusopetuksen paluusta työhön 11.5.2020. Linkkejä viranomaisten antamiin sekä työsuojeluun liittyviin ohjeisiin lisätty 13.5. ja 14.5.2020. Usein kysyttyjä kysymyksiä lisätty 25.5.2020 j 4.6.2020. Työsuojeluun liittyviä linkkejä lisätty 8.6.2020. Usein kysyttyjä kysymyksiä on lisätty ja päivitetty 16.6.2020.