På svenska
UKK
KVTES

Työnantaja on tehnyt työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen eikä sopimuksessa ole irtisanomisehtoa. Työnteko ei ole vielä alkanut eikä työnantajalla ole tarjota työntekijälle työtä. Voiko työnantaja purkaa työsopimuksen työn vähentymisen takia koronaepidemian vuoksi?

Pääsääntöisesti määräaikainen sopimus sitoo työnantajaa ja työntekijää sen keston ajan.

Työsopimussuhde pysyy voimassa, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa, koska hän ei ole ryhtynyt työhön. KVTES:n I luvun 6 §:n mukaan työsuhde ja siihen liittyvät oikeudet alkavat siitä päivästä, jona työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön.

Työnantaja on velvollinen osoittamaan työntekijälle työtä, kun työnteon este poistuu. Työsuhde voidaan päättää työntekijän aloitteesta sopimalla siitä työnantajan kanssa.

Määräaikaisella työsopimuksella on voitu sopia koeajasta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Koronavirusepidemiaa ei sellaisenaan voida pitää koeaikapurkuun oikeuttavana perusteena.


Vastaus on julkaistu 1.4.2020 ja sitä on päivietty 4.8.2021.