På svenska
Uutinen

Keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen

Työturvallisuuskeskus on julkaissut vuodenvaihteessa oppaita, jotka auttavat parantamaan työhyvinvointia. Oppaat tarjoavat ohjeita eettisen ja psykososiaalisen kuormituksen hallintaan sekä työpaikan päihdeohjelman rakentamiseen.

KT:n Lähijohtamisen Akatemia on avattu.

Oppaat tukevat työpaikkojen johtoa, esihenkilöitä ja työsuojeluhenkilöitä heidän työssään. KT on osallistunut Eettinen kuormitus työssä- ja Voi hyvin työssä -oppaiden tekemiseen Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän kautta.

Kaikista oppaista löytyy maksuton pdf-julkaisu Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta.

Toimintamalleja eettisen kuormituksen käsittelyyn

Eettisesti kuormittavia tilanteita esiintyy monilla toimialoilla ja työpaikoilla. Eettinen kuormitus työssä -oppaassa kerrotaan, miten eettinen kuormitus voi näyttäytyä eri toimintaympäristöissä.

Ensimmäinen askel eettisen kuormituksen hallinnassa on kuormittavien tilanteiden tunnistaminen ja niiden käsitteleminen.

On tärkeää, että työyhteisöissä keskustellaan yhdessä kuormitustilanteista ja niiden seurauksista sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista. Yhteinen pohtiminen on hyvä keino keventää eettistä kuormitusta sekä jakaa osaamista työyhteisössä.

Julkaisun tavoitteena on myös auttaa työyhteisöjä luomaan yhteisiä toimintamalleja eettisesti haasteellisten tilanteiden käsittelyyn.

Psykososiaalinen kuormitus hallintaan

Kaikissa töissä on sekä kuormitus- että voimavaratekijöitä. Esihenkilöt ovat keskeisessä roolissa niiden tunnistamisessa sekä aiheeseen liittyvän keskustelun virittäjinä työpaikoilla.

Voi hyvin työssä -opas tarjoaa tukea haitallisen psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyyn sekä kuormittavien tilanteiden hallintaan. Opas soveltuu kaikille aloille ja sitä voidaan käyttää apuna, kun työyhteisössä halutaan avata keskustelua kuormituksesta.

Päihdeohjelma sitouttaa koko työpaikan päihteettömyyteen

Päihde- ja peliongelmat koskettavat koko työyhteisöä.

Turvallinen työilmapiiri tekee keskustelun päihde- ja peliongelmista helpommaksi ja tukee ongelmien ratkaisua työpaikoilla.

Työpaikan päihdeohjelman rakentaminen -opas auttaa keskustelemaan päihde- ja peliongelmista ja niiden haitoista ennakoivasti työyhteisössä. Keskustelut auttavat koostamaan päihdeohjelman ja sitouttavat koko työyhteisön päihteettömään työpaikkaan.

Päihdeohjelma on sopimus päihdehaittojen ja -ongelmien ehkäisyyn ja puuttumiseen työpaikalla. Päihdeohjelmaan kirjoitetaan työpaikan toimintatavat ja -ohjeet työpaikan päihdetyölle.

Muualla verkossa