På svenska
Ohje
KVTES

Työnantaja voi saada korvauksen työterveyshuollossa annetuista koronarokotuksista

Valtioneuvosto teki päätöksen koronarokotusten toimeenpanosta ja antoi asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista. Asetus tuli voimaan 23. joulukuuta 2020. Näiden mukaan käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit.

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä keskenään sekä työterveydenhuollon, yksityisten palveluntuottajien ja alueensa sairaanhoitopiirin kanssa.

Kela korvaa työnantajille työterveyshuollossa annettuja koronarokotuksia osana ehkäisevää työterveyshuoltoa, jos työnantaja on maksanut koronarokotuksista aiheutuneet kustannukset.

Kela maksaa korvauksen vain rokotuksen antamisesta aiheutuneista kustannuksista. Rokotevalmisteesta ei makseta työterveyshuollon korvausta, koska ne ovat palveluntuottajalle rokotusohjelman mukaisesti maksuttomia.

Rokotusten toteuttamisessa täytyy noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita

Jokaisesta annetusta rokoteannoksesta on tallennettava rokotustieto sähköiseen potilastietojärjestelmään ja automaattisesta tiedonsiirrosta kansalliseen rokotusrekisteriin on huolehdittava. Rekisterin avulla THL seuraa rokotusten toteutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Ohjeet löytyvät 14.12.2020 julkaistusta THL:n ja Työterveyslaitoksen (TTL) yhteisestä uutisesta.

Muualla verkossa