På svenska
Uutinen

Työryhmä esittää työturvallisuuslakiin väliaikaista muutosta työturvallisuuden parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ns. koronapassityöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittää väliaikaista muutosta työturvallisuuslakiin.

Hoitaja antaa asiakkaalle koronarokotuksen. Kuva: Mat Napo / Unsplash.
Kuva: Mat Napo / Unsplash.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 9.12.2021 työryhmän valmistelemaan ns. työelämän koronapassia tai muita vaihtoehtoja koskevaa lainsäädäntöä. Valmistelun tavoitteena oli löytää entistä parempia keinoja työpaikkojen turvallisuuden hallintaan ja ehkäistä altistumista covid-19-virukselle työssä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia työryhmässä edusti KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli. KT piti tärkeänä tavoitetta siitä, että työnantajilla on mahdollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä pandemiaolosuhteissa. KT on tyytyväinen siihen, että työryhmän työ saatiin päätökseen myös tulevaisuutta ajatellen

Työnantajille mahdollisuus huolehtia paremmin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä

Työryhmä laati luonnoksen hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan työturvallisuuslain väliaikaista muuttamista. Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta tai tämän sairastamasta covid-19-taudista.

Tietojen käsittelyoikeus työnantajalla olisi, jos työhön liittyy ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle ja tieto on tarpeen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tekemiseen tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen virukselle altistumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Työntekijän olisi pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys kyseisistä tiedoista.

Esityksen tavoitteena on parantaa työnantajan edellytyksiä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä koronaepidemian aikana.  

Hallitus käsittelee työryhmän työtä ja ottaa kantaa sen mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin tulevina viikkoina.

Muualla verkossa

Minna Salli

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2325
Matkapuhelin:
+358 40 720 8952
Sähköposti:
Minna.Salli@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT