Uutinen

Tartuntatautilain 48 a §:n voimassaolo päättyy 31.12.2022

Koronaministerityöryhmä päätti lokakuussa 2022, ettei se esitä tartuntatautilain 48 a §:n säännöksen voimassaolon jatkamista. Näin ollen väliaikainen tartuntatautilain määräys on voimassa ajalla 1.1.2022-31.12.2022, eikä sitä voida enää soveltaa 1.1.2023 alkaen.

Kasvomaski pöydällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan "tartuntatautilain koko 48 §:ää koskeva säädösvalmistelu toteutetaan osana tartuntatautilain kokonaisuudistusta."

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Tartuntatautilain 48 a §:n 3 momentin mukaan, jos työntekijä ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai, jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, jollei toisin ole sovittu.

Jos työntekijä tai viranhaltija on siirretty omasta tehtävästään muihin tehtäviin tartuntatautilain 48 a §:n perusteella, hänellä on oikeus palata työsopimuksensa/ virkamääräyksensä mukaisiin tehtäviin 1.1.2023.

Jos työnantaja on keskeyttänyt työntekijän tai viranhaltijan palkanmaksun tartuntatautilain 48 a §:n perusteella, palkanmaksun keskeytyksen tulee päättyä 31.12.2022. Työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus palata työhön 1.1.2023.

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi