Suomeksi

HR-nätverket utvecklar personalarbetet

KT:s nätverk för HR samlar arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalfrågor. Nätverket erbjuder en plattform för utveckling av personalledningen och personalarbetet på ett strategiskt och målinriktat sätt, sprider god praxis och stöder förändringsledning vid organisationsreformer. Nätverket vill med sin verksamhet främja en personalledning som är strategisk, smidig och av hög kvalitet.

 Nätverket syftar till att

 • stärka personalledningens strategiska partnerskap i ledningssystemet
 • göra personalledningen mer effektfull, höja profilen och förbättra personalproduktiviteten
 • stödja genomförandet av strukturreformer med hjälp av ledning av personalresurserna
 • erbjuda kollegialt stöd, sprida kunskap och ge möjlighet att lära sig av god och intressant praxis
 • effektivera den gemensamma bevakningen av arbetsgivarintressena
 • sprida information om aktuella frågor inom personalledning
 • öka kommunsektorns attraktivitet som arbetsgivare.

 
Nätverket, som koordineras av KT, riktar sig till personalledningen i kommunsektorn och i välfärdsområdena, det vill säga till utvecklingschefer och experter som ansvarar för personalledning samt direktörer och chefer med ansvar för personalfrågor.

Nätverkets medlemmar är bland annat personaldirektörer, personalchefer, personalsakkunniga, förvaltningsdirektörer, anställningschefer, sakkunniga med ansvar för rekrytering, planerare, kommunsekreterare, utvecklingschefer och många andra representanter för arbetsgivaren.
Nätverkets verksamhet utvecklas i samarbete med dess medlemmar.

Hur går man med i Nätverket för HR?

För att komma med i verksamheten behöver du bara skicka dina uppgifter till adressen HR-verkosto(at)kt.fi.

 

Personalledning gagnar kunder och kommuninvånare

Bild. Smidig personalledning skapar ett mervärde för både personalledningens kunder och för hela organisationens kunder, det vill säga kommuninvånarna.

En rådgivande grupp av HR-experter på olika håll i Finland stöder nätverket.
 
Nätverkets rådgivare:

 • Asta Enroos, direktör för personalpolicy, Helsingfors
 • Katja Hatakka, ledande expert, arbetshälsa, Helsingfors
 • Päivi Karhu, personaldirektör, Kouvola
 • Eija Kavanti, personalutvecklingschef, Åbo
 • Sari Kuoppamäki, personalchef och  chef för utvecklingstjänster, Helsingfors
 • Päivi Mäkeläinen, avdelningschef, Helsingfors
 • Kimmo Sarekoski, personaldirektör, Esbo
 • Manna Torvinen, personalutvecklingschef, Helsingfors
 • Sari Uotila, personalchef, Jyväskylä
 • Niina Pietikäinen, personaldirektör, Tammerfors
 • Seija Soinsaari, personalutvecklingschef, Uleåborg
 • Hilma Aminoff, utvecklingschef, Vanda

Nätverket för HR ordnar evenemang för utveckling av personalarbetet

Nätverket för HR ordnar under årets lopp flera evenemang som är avgiftsfria för medlemmarna. Sedan våren 2020 ordnas alla evenemang tills vidare på distans. Evenemangen har olika teman från traditionell pesonalledning till aktuella frågor.  Vid evenemangen presenteras exempelvis aktuella undersökningar och annan information inom personalledning. Dessutom lyfter man fram medlemmarnas exempel på god praxis eller försök som tangerar evenemangets tema.

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT