Suomeksi

HR-nätverket utvecklar personalarbetet

HR-nätverket samlar arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalfrågor. Syftet är att utveckla personalledningen och personalarbetet på ett strategiskt och målmedvetet sätt, att dela med sig av god praxis och stödja förändringsledning vid organisationsreformer.

Nätverket, som koordineras av KT, riktar sig till kommunernas och samkommunernas personalledning, utvecklingschefer och experter som ansvarar för personalledning samt direktörer och chefer med ansvar för personalfrågor.

Nätverkets verksamhet utvecklas i samarbete med dem som hör till nätverket.

I verksamheten koncentrerar man sig på att

 • stödja kommuner och landskap i förändringen, särskilt när det gäller personalfrågor
 • synliggöra gott utvecklingsarbete i kommunsektorn
 • förutse förändringar, stödja chefer och coacha dem i förändringsledning.

HR-nätverket syftar till att

 • öka effekterna och synligheten i personalledningen och förbättra personalproduktiviteten
 • stärka personalledningens strategiska roll i kommunens ledningssystem
 • ge kollegialt stöd, dela med sig av kunnandet och öka möjligheterna att ta lärdom av god och intressant praxis
 • effektivera den gemensamma bevakningen av arbetsgivarintressena
 • stödja strukturella reformer genom ledning av personalresurser
 • utveckla ett gott arbetsliv och ge det synlighet (det kommunala arbetslivet som varumärke)
Personalledning gagnar kunder och kommuninvånare

Rådgivare

 • Asta Enroos, temporär personaldirektör, Helsingfors
 • Titi Heikkilä, arbetshälsochef, Helsinki
 • Päivi Karhu, personaldirektör, Kouvola
 • Leena Kaunisto, personaldirektör, Vasa
 • Eija Kavanti, personalutvecklingschef, Åbo
 • Sari Kuoppamäki, chef för personal- och utvecklingstjänster, Helsingfors
 • Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör, Vanda
 • Päivi Mäkeläinen, avdelningschef, Helsingfors
 • Kimmo Sarekoski, personaldirektör, Esbo
 • Merja Soosalu, personaldirektör, Träskända
 • Manna Torvinen, personalutvecklingschef, Helsinki
 • Sari Uotila, personalchef, Jyväskylä
 • Ville Urponen, personalutvecklingsdirektör, Uleåborg
 • Jaana Villilä-Vakkilainen, personalutvecklingschef, Tammerfors