Suomeksi
Nyhet

Ny rekommendation för utarbetande av personalrapporter

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har gett en ny rekommendation för utarbetande av personalrapporter. I den rekommenderas att de kommunala arbetsgivarna tar i bruk fem riksomfattande, gemensamma nyckeltal för uppföljningen av personaluppgifterna från början av 2022. Publikationen kommer senare att ges ut också på svenska.

Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan -julkaisun kansikuva

I den nya rekommendationen presenteras fem nyckeltal för utarbetandet av personalrapporter. Alla kommunala arbetsgivare får gärna ta i bruk dem. Det viktiga med de gemensamma nyckeltalen är att de beräknas på samma sätt i alla kommunala organisationer.

– Ett gemensamt beräkningssätt är viktigt för att man ska få jämförelseinformation. Jämförelseinformationen är viktig för att kommunerna och samkommunerna ska få en bild av i vilket läge de befinner sig i förhållande till andra kommunala organisationer och i synnerhet i förhållande till jämförelsekommunerna, berättar utvecklingschef Jaana Näsänen vid KT.  

KT:s tidigare rekommendation om personalrapportering är från 2013.  I regel använder kommunerna rekommendationen i tillämpliga delar för att utarbeta sina personalrapporter.  Dessutom ingår egna avsnitt och mått i deras rapporter.

Personaluppgifterna borde följas upp under hela året

Kommunala organisationer utarbetar en personalrapport en gång per år. Jaana Näsänen uppmanar kommunerna att proaktivt följa med de uppgifter som samlas in i personalrapporten under årets lopp.

– Genom att följa personalnyckeltal får man information om huruvida riktningen är den rätta. Det lönar sig också att reagera proaktivt på nyckeltal och de förändringar som observeras i dem, säger Näsänen.

Personalkompetens behövs för tolkningen av personaluppgifterna

Personalrapporten är avsedd för såväl personalen, personalrepresentanterna, ledningen som de politiska beslutsfattarna. 
– När personalinformation utnyttjas i ledningen och beslutsfattandet, måste personalinformationen alltid tolkas med hjälp av kompetens inom personalbranschen, påpekar Jaana Näsänen.  

Personalrapporten borde vara lika viktig som de ekonomiska nyckeltalen för de politiska beslutsfattarna. 

– När tjänsterna består av arbete som utförs av människor och när man vill leda organisationen kunskapsbaserat, har förståelsen för personalen en central roll i beslutsfattandet och ledningen, säger Näsänen.

Kommunorganisationerna deltog i revideringen av rekommendationen

Innehållet i den nya rekommendationen togs fram i workshoppar som leddes av KT. I workshopparna deltog utöver sakkunniga från KT också representanter för kommunorganisationerna och Keva.  Rekommendationerna har kommenterats av medlemmarna i KT:s HR-nätverk samt av representanter för de kommunala huvudavtalsorganisationerna. 

Den nya rekommendationen ersätter den tidigare publikationen ”Utvärdering av personalresurserna – Rekommendation om  utveckling av personalrapporter” från år 2013.

Mer på webben

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT