På svenska
Yleiskirje
36/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Henkilöstöjohtamisen (HR) -verkosto

KT Kuntatyönantajat käynnistää vuoden 2012 alussa HR-verkoston kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjohdolle sekä henkilöstöjohtamisesta vastaaville kehittämispäälliköille ja asiantuntijoille. HR-verkosto on tarkoitettu työnantajan edustajille.

Henkilöstötyön haasteita tulevina vuosina ovat myös kunta-alalla Henkilöstöjohdon yhdistyksen Henry ry:n HR-barometrin mukaan työhyvinvointihaasteiden kasvu, osaamisen varmistaminen, johtamisen laadun parantaminen, henkilöstöjohtamisen palvelun kehittäminen sekä henkilöstöjohtamisen seurannan ja mittareiden kehittäminen.

HR-verkoston toiminnan tavoitteena on

  • edistää henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä henkilöstötuottavuutta
  • vahvistaa henkilöstöjohdon strategista roolia kunnan johtamisjärjestelmässä
  • antaa vertaistukea ja jakaa osaamista sekä lisätä mahdollisuuksia oppia hyvistä ja kiinnostavista käytännöistä
  • tehostaa yhteistä työnantajaedunvalvontaa
  • tukea rakenneuudistuksia henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla
  • luoda valtakunnallinen työelämästrategia kunta-alalle.

Verkoston toimintatapaa kuvaa ennakoiva ja strateginen ote ja sitä koordinoidaan KT:n henkilöstövoimavarojen kehittämisen osaamisalueella.

Vuonna 2012 järjestetään kaksi ideatyöpajaa, joiden tarkoituksena on käynnistää keskustelu siitä, millaista työelämää kunta-alalle halutaan rakentaa ja mitä se edellyttää henkilöstöjohtamiselta. Näillä on puolestaan vaikutusta työnantajakuvaan ja henkilöstön saatavuuteen. Ideatyöpajoissa kehitetään toimintamalleja sekä henkilöstötyön että edunvalvonnan tueksi.

Työpajojen lisäksi järjestetään ajankohtaisista aiheista ns. tietotärskyjä, joissa esitellään uutta tietoa tai kehittämiskokemuksia henkilöstöjohtamisesta. Mentorointia pyritään järjestämään verkostossa toimivien kesken tarpeen mukaan.

Kuntien oman kehittämistyön näkyväksi tekemiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi KT on jo käynnistänyt Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisujen tuottamisen. Ensimmäinen julkaisu on Työhyvinvointia johtamaan!, joka jaetaan tämän kirjeen mukana kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin. Lisäkappaleita voi tilata KT:n verkkosivuilta www.kuntatyonantajat.fi.

HR-verkoston toiminnan käynnistys ja ensimmäinen ideatyöpaja pidetään Helsingissä helmikuun alussa ja siitä tiedotetaan erikseen. Tilaisuudessa on henkilöstötyön tulevaisuutta käsittelevän luennon lisäksi kolme rinnakkaista työpajaa, joissa käsitellään ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, osaamisen varmistamiseen ja eri-ikäisten johtamiseen liittyviä toimintamalleja.

KT kerää vuoden 2012 alussa HR-verkostosta kiinnostuneiden ja kunnan/ kuntayhtymän henkilöstötyöstä vastaavien henkilöiden yhteystietoja. Tietoja käytetään ajankohtaistiedon välittämiseen mm. sähköpostitse ja yhteisen sähköisen työtilan (ekstranet) perustamiseen.

Lisätietoja HR-verkostosta antaa kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen,
terttu.pakarinen(at)kuntatyonantajat.fi, 09 771 2228 tai 050 338 0472.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola