Suomeksi
Publikation

Prognostisering av kompetensbehov

Pärmen på Prognostisering av kompetensbehov.
Välj format:

Publikationen är riktad till den politiska och professionella ledningen samt till chefer för att användas som verktyg då personalresurser, kommande kompetensbehov och rekryteringsbehov dryftas.

Publikationen är en handbok om kompetensprognostisering som riktar sig till kommuner, samkommuner och kommunkoncerner. Den baserar sig på KT:s projekt Prognostisering av kompetensbehovet inom den kommunala servicen. Inom projektet togs i samarbete med 15 kommunala organisationer fram praxis för prognostisering av kompetensbehovet i kommunsektorn.

I publikationen presenteras prognostiseringspraxis i Helsingfors stad, Jyväskylä stad och landskapet Mellersta Finland.

Handboken har publicerats i KT:s publikationsserie Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt (God praxis inom personalledningen).

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
37 s.
ISBN (Pdf):
978-952-293-169-6
Utgiven:
3/2014
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan