HR-verkosto kehittää henkilöstötyötä

HR-verkosto kokoaa yhteen henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Tavoitteena on kehittää henkilöstöjohtamista ja -työtä strategisesti ja tavoitteellisesti, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista organisaatioiden uudistuksissa.

KT:n koordinoima verkosto on suunnattu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien henkilöstöjohdolle, henkilöstöjohtamisesta vastaaville kehittämispäälliköille ja asiantuntijoille sekä henkilöstöasioista vastaaville johtajille ja esimiehille.

Verkoston toimintaa kehitetään yhteistyössä siihen kuuluvien kanssa.

Toiminnassa keskitytään

 • tukemaan kuntia ja maakuntia muutoksessa erityisesti henkilöstöä koskevissa asioissa
 • tekemään kunta-alan hyvää kehittämistyötä näkyväksi
 • ennakoimaan muutoksia, tukemaan esimiehiä ja valmentamaan heitä muutosjohtamiseen.

 
HR-verkoston toiminnan tavoitteena on

 • parantaa henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä henkilöstötuottavuutta
 • vahvistaa henkilöstöjohdon strategista roolia kunnan johtamisjärjestelmässä
 • antaa vertaistukea ja jakaa osaamista sekä lisätä mahdollisuuksia oppia hyvistä ja kiinnostavista käytännöistä
 • tehostaa yhteistä työnantajaedunvalvontaa
 • tukea rakenneuudistuksia henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla
 • kehittää hyvää työelämää ja sen näkyvyyttä (kunta-alan työelämäbrändiä).
Henkilöstöjohtaminen ja HR-verkosto

Verkoston toimintaa tukee neuvoa antava ryhmä, johon kuuluu HR-tehtävissä toimivia asiantuntijoita eri puolilta maata.
 
Verkoston neuvonantajina toimivat

 • Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, Helsinki
 • Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, Helsinki
 • Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvola
 • Leena Kaunisto, henkilöstöjohtaja, Vaasa
 • Eija Kavanti, henkilöstön kehittämispäällikkö, Turku
 • Sari Kuoppamäki, henkilöstö- ja kehittämispalvelupäällikkö, Helsinki
 • Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja, Vantaa
 • Päivi Mäkeläinen, osastopäällikkö, Helsinki
 • Kimmo Sarekoski, henkilöstöjohtaja, Espoo
 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, Järvenpää
 • Manna Torvinen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Helsinki
 • Sari Uotila, henkilöstöpäällikkö, Jyväskylä
 • Ville Urponen, henkilöstöjohtaja, Oulu
 • Niina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja, Tampere

HR-verkoston tapahtumissa kehitetään henkilöstötyötä

HR-verkosto järjestää jäsenilleen useita tapahtumia vuoden aikana. Verkoston ideatyöpajoissa kehitetään toimintamalleja sekä henkilöstötyön että edunvalvonnan tueksi. Työpajojen lisäksi järjestetään ajankohtaisista aiheista tietotärskyjä, joissa esitellään uutta tietoa ja jaetaan kehittämiskokemuksia henkilöstöjohtamisesta.

Tietotärskyt 12.6.2018 työn murroksesta

HR-verkosto järjesti 12.6.2018 jäsenilleen tapahtuman, jonka aiheena oli työn murros henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Tietotärskyssä pohdittiin erityisesti sitä, mitä mahdollisuuksia työn murros tarjoaa uudistumiselle ja kehittymiselle, sekä mitä esteitä on raivattava, jotta muutokset onnistuvat.

Videot

Videokooste tietotärskyn alustuksista on katsottavissa Kunta.tv:n sivuilla >

Blogikirjoitukset

 

Yhteystiedot

Jaana Näsänen

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat