På svenska

HR-verkosto kehittää henkilöstötyötä

KT:n HR-verkosto kokoaa yhteen henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkosto tarjoaa alustan kehittää henkilöstöjohtamista ja henkilöstötyötä strategisesti ja tavoitteellisesti, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista organisaatioiden uudistuksissa. Verkosto haluaa toiminnallaan edistää laadukasta, strategista ja ketterää henkilöstöjohtamista.

 HR-verkoston toiminnan tavoitteena on

  • vahvistaa henkilöstöjohdon strategista kumppanuutta johtamisjärjestelmässä
  • parantaa henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja henkilöstötuottavuutta
  • tukea rakenneuudistusten toteuttamista henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla
  • tarjota vertaistukea ja jakaa osaamista sekä lisätä mahdollisuuksia oppia hyvistä ja kiinnostavista käytännöistä
  • tehostaa yhteistä työnantajaedunvalvontaa
  • jakaa osaamista ajankohtaisissa henkilöstöjohtamisen kysymyksissä
  • vahvistaa kunta-alan vetovoimaisuutta työnantajana.

 

KT:n koordinoima verkosto on suunnattu koko kunta-alan ja myös hyvinvointialueiden henkilöstöammattilaisille eli henkilöstöjohdolle, henkilöstöjohtamisesta vastaaville kehittämispäälliköille ja asiantuntijoille sekä henkilöstöasioista vastaaville johtajille ja esimiehille.

Verkoston jäseninä on esimerkiksi henkilöstöjohtajia, henkilöstöpäälliköitä, henkilöstöasiantuntijoita, hallintojohtajia, palvelussuhdepäällikköitä, rekrytoinnista vastaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita, kunnansihteereitä, kehitysjohtajia ja monia muita työnantajan edustajia.

HR-verkoston toimintaa kehitetään yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa. 

Miten mukaan HR-verkostoon?

Pääset mukaan verkoston toimintaan lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen HR-verkosto(at)kt.fi.

Henkilöstöjohtaminen ja HR-verkosto

Kuva: Ketterä henkilöstöjohtaminen tuottaa arvoa sekä henkilöstöjohtamisen asiakkaille että koko organisaation asiakkaille eli kuntalaisille.

Verkoston toimintaa tukee neuvoa antava ryhmä, johon kuuluu HR-tehtävissä toimivia asiantuntijoita eri puolilta maata.
 

HR-verkoston tapahtumissa kehitetään henkilöstötyötä

HR-verkosto järjestää jäsenilleen useita ilmaisia tapahtumia vuoden aikana. Kevään 2020 jälkeen kaikki tapahtumat järjestetään toistaiseksi etäyhteyksin. Tapahtumien aiheet vaihtelevat perinteisistä henkilöstöjohtamisen teemoista ajankohtaisiin aiheisiin. Tapahtumissa voidaan esimerkiksi esitellä ajankohtaisia tutkimuksia tai muuta tietoa henkilöstöjohtamisen aihealueilta. Lisäksi niissä nostetaan esiin HR-verkostolaisten esimerkkejä hyvistä käytännöistä tai kokeiluista tapahtumien teemoihin liittyen. 

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT