Suomeksi
Cirkulär
26/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och KT:s företagsmedlemmar

Inbjudan att delta i KT-arbetsgivardagarna 13–14.3.2024 i Uleåborg

Kommunerna och välfärdsområdena tryggar den framtida välfärden

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ordnar KT-arbetsgivardagar 13–14.3.2024 i Uleåborg på teatern Oulun teatteri med temat Kommunerna och välfärdsområdena tryggar den framtida välfärden. Ledning och arbetsgivarrepresentanter i städer, kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar samt i våra medlemsföretag är varmt välkomna till evenemanget.

Arbetsgivarevenemanget, som ordnats sedan 1987, har fått ett nytt namn och en ny start efter distansevenemangen under coronaåren. Vi utlovar två dagar av intressanta anföranden och nätverkande kring aktuella frågor. Motsvarande evenemang (Kom-munarbetsgivardagarna) ordnades senast i Jyväskylä 2016, så nu är det dags att träffas!

Gott ledarskap tryggar den framtida välfärden

I enlighet med KT-arbetsgivardagarnas tema bekantar vi oss tillsammans med förändringar i omvärlden som påverkar vår verksamhet i rollen som garanter för välfärden. Regeringsprogrammets arbetsmarknadsreformer och framtiden för vårt arbetsmark-nadssystem som är kritiskt med tanke på arbetsfreden, ledningen av kommunerna och välfärdsområdena samt Nato-Finlands beredskap för undantagssituationer påverkar kraftigt vår verksamhet.

Tryggandet av välfärdssamhället påverkas i hög grad också av tillgången på personal, vilket gör att ett ansvarsfullt ledarskap och god arbetsgivarverksamhet är viktiga aspekter för framgången i våra uppgifter. Med tanke på framtiden måste man också beakta hur den digitala världen, såsom artificiell intelligens och sociala medier, påverkar ledarskapet.

Evenemanget riktar sig till ledningen och andra arbetsgivarrepresentanter

KT-arbetsgivardagarna är avsedda för medlemssamfundens ledning, arbetsgivarrepresentanter och tjänstemannaledningen inom alla sektorer. Också politiska beslutsfattare i arbetsgivarställning är välkomna.

KT rekommenderar att en representant för varje medlemssamfund deltar i evenemanget som ger en aktuell bild av ledningsmiljön inom Finlands största arbetsmarknadssektor. Vi väntar oss hundratals deltagare från olika håll i Finland.

Anmälan och logianvisningar

Anmälan till evenemanget bör göras senast 29.2.2024.

Deltagaravgiften är 635 €/person. Om det finns minst 4 deltagare från samma organisation, är deltagaravgiften 590 €/person. Priset inkluderar program och de måltider som nämns i programmet. Fakturan skickas till deltagarna efter årsskiftet.

Evenemangets program och anvisningar för anmälan

På vår webbplats finns också information om hotellkvoter och deras giltighetstid. Observera att reserveringarna för hotellkvoterna löper ut tidigare än anmälningstiden för evenemanget. Deltagarna bokar och betalar sina logikostnader själva.

Välkommen att lyssna och diskutera samt träffa KT:s representanter och kolleger!

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Styrelseordförande Ari Korhonen

Kommunsektionens ordförande Outi Mäkelä

Välfärdsområdessektionens ordförande Olli Naukkarinen

Företagssektionens ordförande Juha Jääskeläinen

 

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT