Suomeksi
Publikation

Mot bättre arbetsfördelning Förändringar! i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Handboken om förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar har utarbetats för att stödja utvecklingen av serviceproduktionen.

I handboken beskrivs förändringstrenderna och de förändringar som gjorts under de senaste åren. Samtidigt har frågor lyfts fram som bör beaktas i förändringsprocesserna. 

Handboken innehåller anvisningar särskilt för ändringarna i uppgifterna och arbetsfördelningen inom hälso- och sjukvården, men den kan också användas inom andra sektorer. 

Handboken har utarbetats i samarbete mellan KT och huvudavtalsorganisationerna.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
48 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-412-3
Utgiven:
10/2016
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan