På svenska
Julkaisu

Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

Opas tehtävien ja työnjakojen muutoksista on laadittu tueksi palvelutuotannon kehittämiseen. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat tehneet oppaan yhteistyössä.

Oppaassa kerrotaan tehtävien ja työnjakojen muutostrendeistä sekä viime vuosina jo toteutetuista muutoksista. Siinä nostetaan myös esiin asioita, joita muutosprosesseissa on tärkeä ottaa huomioon. Opas sisältää ohjeita erityisesti terveydenhuollon tehtäväuudistuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla sektoreilla.

Muutokset edellyttävät hyvää johtamista ja yhteistyötä henkilöstön kanssa. Jokaiseen muutokseen liittyy uuden oppimista ja osittain vanhasta pois oppimista. Tämän mahdollistamiseksi on pystyttävä tunnistamaan ne osaamistarpeet, joita muutokset edellyttävät sekä varmistettava ja kehitettävä henkilöstön osaamista tarpeiden mukaisesti.

Tulokselliset muutosprosessit voivat käynnistyä sekä henkilöstön että työnantajan kehittämisajatuksista.

Lainsäädäntö luo raamit työnjaolle

Terveydenhuollon lainsäädännössä on vain vähän terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa rajoittavia säädöksiä. Lähtökohtana on, että eri ammattiryhmät toimivat osaamisensa mukaisissa tehtävissä.

Lainsäädännössä on kuitenkin joitakin rajauksia tehtäviin, joita vain tietyn tasoisen koulutuksen tai täydennyskoulutuksen suorittanut henkilö voi hoitaa.

Työnantajan on tunnistettava ne laissa ja virka- ja työehtosopimuksessa olevat säädökset ja määräykset siitä, miten työnantaja voi muuttaa tehtäviä ja työnjakoja.

Jokaisen tehtävä- ja työnjaon muutoksen suunnitteluvaiheessa on syytä myös pohtia, vaikuttavatko muutokset viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, esimerkiksi palkkaukseen.

Oppaan loppuun liitteeseen 1 on kootttu terveydenhuoltoa sääteleviä lakeja ja asetuksia. Liitteessä 2 on luettelo lisätietoa tarjoavista lähteistä.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
52 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-410-9
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-411-6
Julkaistu:
9/2016
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos